Hils på:

Våre psykologer i Oslo sentrum

Kristian Fjellskaalnes

Kristian har en solid kompetanse innen behandling av angst og depressive plager. Han arbeider også mye med selvfølelsesproblematikk og selvutvikling, samt relasjonelle og følelsesmessige vansker. 

Fredrik Lian

Fredrik har høy kompetanse innenfor behandling av angstvansker, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og relasjonelle vansker.

Christina H. Arnesen

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

Marius Jeppesen

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Vi hjelper deg blant annet med

Angst er en fellesbetegnelse for en ufarlig opplevelse av irrasjonell frykt, som er knyttet til situasjoner eller objekter, eller en mer konstant tilstand preget av uro og bekymringer.

Depresjon

Vi kan alle være triste og lei oss innimellom, hvilket er helt normalt og går vanligvis over. Men i noen tilfeller kan man være langvarig nedstemthet. Dette har en tendens til å påvirke søvnen, appetitten, sexlysten, relasjonen til andre, jobb og lignende. Dette er det vi kaller for depresjon. En depresjon kan være vanskelig å komme ut av på egen hånd, og en del vi ha behov for profesjonell hjelp.

Utbrenthet

Utbrenthet er en tilstand av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse som skyldes høyt og vedvarende stressnivå, ofte knyttet til arbeid. Utbrenthet oppstår når vi føler oss emosjonelt utmattet og overveldet, med manglende evne til å tilfredsstille konstante og pågående krav i hverdagen.

Relasjonsvansker

Relasjonsvansker er vedvarende problemer med å knytte seg til og å forholde seg til andre mennesker. Disse vanskene gjør det utfordrende å bygge gode og trygge relasjoner som vennskap og kjæreste.

Det kan være utfordrende for oss alle å knytte nære relasjoner, men når problemene er vedvarende, fører til ensomhet eller andre vonde konsekvenser kan det være hensiktsmessig å søke profesjonell hjelp.

Yrkesdeltakelse

Psykiske helseplager står for den største veksten i sykefraværet på arbeidsplassen, og koster både bedrifter og staten enorme summer. Omtrent 20 prosent av det meldte sykefraværet skyldes psykiske lidelser, og tallene synes å stadig vokse.

Hvorfor velge Lian & Fjell?

Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål

Trenger jeg psykolog?

En enkel tommelfingerregel er at dersom man ikke opplever å bli bedre av de tiltakene man gjør selv, er det en god grunn for å søke hjelp. Man trenger ikke å være alvorlig syk for å søke hjelp.

Fungerer terapi?

Forskningen viser at samtaleterapi har god effekt, og bør stort sett alltid være førstevalget når det kommer til behandling psykiske vansker. Av ulike årsaker er det, som ellers i helsevesenet, enkelte som ikke har like god effekt av behandling. I Lian & Fjell følger vi med på dette kontinuerlig sammen med våre klienter, slik at vi til en hver tid sikrer best mulig behandling hos oss. Klikk her for å lese mer om samtaleterapi.

Hva koster det å gå til psykolog i Oslo sentrum?

Prisene for psykolog varierer fra klinikk til klinikk. I snitt ligger prisen for psykolog i Oslo et sted mellom 1200,- og 1400,-. Du kan lese mer om våre priser her.

Trenger jeg å forberede meg til timen?

Nei, du trenger ikke å forberede noe. Kom akkurat slik som du er. 

Hva er forskjellen på en psykolog og en psykiater?

En psykolog har en 6-årig utdannelse i klinisk psykologi, med teoretisk og praktisk trening i psykologisk behandling. En psykiater er en lege som har spesialisert seg på psykiske sykdommer, og kan gi medikamentell behandling for psykiske vansker.

Lian & Fjell AS

Org.nr: 923839194

Besøks- og postadresse

Karl Johans gate 8
0154 Oslo

Telefon

+47 93 47 68 68

E-postadresse

post@lianfjell.no

Er du redd for at terapi ikke vil hjelpe deg?

De fleste venter i snitt to år eller mer fra problemene inntreffer til man oppsøker hjelp. Ofte fordi man er redd for at problemene ikke er store nok for å søke hjelp eller frykt for at terapi ikke vil hjelpe deg. 

Men dette er vi gode på.  Ta kontakt med oss for alle spørsmål eller bestill time hos en av våre dyktige psykologer.