Psykolog i Oslo - Lian & Fjell Psykologtjenester - Hils på våre psykologer

Psykolog i Oslo sentrum.
Hos oss er du alltid velkommen.


Bestill time

Psykolog i Oslo sentrum

Alle opplever å ha det vanskelig iblant, og da kan det føles godt å snakke med en trygg og profesjonell samtalepartner. Hos Lian & Fjell ønsker vi å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner på en best mulig måte, i en atmosfære hvor man blir ivaretatt og sett. Trenger du komme i kontakt med en psykolog i Oslo? Ta gjerne kontakt med oss.
Kontaktskjema

BESTILL EN TIME


hvordan bli kvitt angst

Nylig publisert innlegg

Hvordan bli kvitt angst?


terapi-psykolog-oslo

Kort om

SAMTALETERAPI


Finn din psykolog i Oslo


Psykolog

Kristian Fjellskaalnes

Kristian er utdannet psykolog ved Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han arbeider nå på Lian & Fjell sine kontorer i Sandvika, og i Oslo sentrum.
Psykolog-Oslo

Psykolog

Fredrik Lian

Fredrik er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (UiB), og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og privat klinikk.
Fredrik tar i mot nye klienter ved Lian & Fjell sitt kontor i Oslo sentrum.

Vanlige problemstillinger


Depresjon

Vi kan alle være triste og lei oss innimellom, hvilket er helt normalt og går vanligvis over. Men i noen tilfeller kan man være langvarig nedstemthet. Dette har en tendens til å påvirke søvnen, appetitten, sexlysten, relasjonen til andre, jobb og lignende. Dette er det vi kaller for depresjon. En depresjon kan være vanskelig å komme ut av på egen hånd, og en del vi ha behov for profesjonell hjelp.

Angst

Angst er en fellesbetegnelse for en ufarlig opplevelse av irrasjonell frykt, som er knyttet til situasjoner eller objekter, eller en mer konstant tilstand preget av uro og bekymringer.

Du kan lese mer om angst her: Hva er angst?

Utbrenthet og arbeidsrelatert stress

Utbrenthet er en tilstand av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse som skyldes høyt og vedvarende stressnivå, ofte knyttet til arbeid. Utbrenthet oppstår når vi føler oss emosjonelt utmattet og overveldet, med manglende evne til å tilfredsstille konstante og pågående krav i hverdagen.

Du kan lese mer om utbrenthet her: Utbrenthet

Søvnvansker

Svært mange har problemer med søvnen. Søvnvansker kan ha flere årsaker, som for eksempel: Dårlige søvnvaner, turnusarbeid eller jetlag, alkohol eller andre rusmidler, medikamenter, bekymringer, engstelse og depresjon. Søvnvansker deles normalt sett inn i tre hovedtyper:

  • Vansker med å sovne
  • Vansker med sammenhengende søvn
  • Tidlig oppvåkning om morgenen uten at du klarer å sovne igjen

Relasjonsvansker

Relasjonsvansker er vedvarende problemer med å knytte seg til og å forholde seg til andre mennesker. Disse vanskene gjør det utfordrende å bygge gode og trygge relasjoner som vennskap og kjæreste.

Det kan være utfordrende for oss alle å knytte nære relasjoner, men når problemene er vedvarende, fører til ensomhet eller andre vonde konsekvenser kan det være hensiktsmessig å søke profesjonell hjelp.

Ekteskap- og samlivsproblemer

Mange par opplever alvorlige problemer i samlivet, og det kan for mange være viktig med profesjonell hjelp til å få et godt samliv og å forebygge skillsmisser. Dårlige samliv kan både gi og påvirke invididuelle psykiske vansker.


Fastlåste følelser

Følelsene er en av våre viktigste medfødte signalsystemer. Følelsene gir oss og andre informasjon om hva vi trenger, og hjelper oss til å blant annet mobilisere til handling. For eksempel kan sinne hjelpe oss til å sette grenser, beskytte oss selv og å få avstand når det er viktig; tristhet hjelper oss til å få trøst, omsorg og støtte fra andre; og frykt kan gi oss trygghet og sikkerhet. Men mange har hatt dårlige erfaringer med å vise følelser, og mange har ikke fått behovene sine møtt tilstrekkelig, i noen tilfeller tvert om. Noen ganger bidrar dette til at vi blir redde for følelsene våre, vi gjemmer dem bort for både oss selv og andre også i situasjoner hvor vi faktisk kan få det vi har behov for. Dette kan gjøre det vanskelig å knytte nære relasjoner, få det vi har behov for samt at det kan gi andre plager det er vanskelig å få gjort noe med på egen hånd, som ensomhet og angst.

Grubling og bekymring

Grubling og bekymring ser vi hos svært mange mennesker. Grubling handler om overdrevet kverning om tingenes tilstand. Hvorfor ting er som de er, hvorfor de ble som de ble og hvordan ting burde være annerledes. Bekymringen er mer angstpreget, med ubehagelige tanker knyttet til fremtid, mislykkethet, sykdom, død og lignende. Ofte utarter bekymringene seg som et fortvilet forsøk på å få kontroll over disse scenarioene.

Denne kverningen og bekymringen kan være svært slitsom og tidkrevende.

Selvkritikk

Sunn selvkritikk kan sees på som en del av oss som forsøker å passe på at vi holder oss innenfor de rammene og reglene som er satt i de ulike kontekstene vi befinner oss i. Den kan hjelpe oss til å korrigere oss når vi har gått over grensen ovenfor andre, og kan hjelpe oss til å være gode medmennesker. Den kan også hjelpe oss til å motivere oss til å ta bedre og riktigere valg for å nå målsettinger i livet.

Samtidig kan selvkritikken bli mer destruktiv og bygge oss mer ned enn opp. Den kan få en kraftigere stemme med utsagn som: «Du er dum, ekkel, feit og stygg. Du er verdiløs. Ingen bryr seg om deg», og lignende. Slike utsagn kan oppleves som svært troverdige, noe som leder til at vi begynner å handle i verden som om de er sanne. Vi gjemmer oss fordi vi tenker vi er stygge og feite. Vi unngår nære relasjoner i frykt for å bli avvist, og fordi vi tenker at vi ikke har noen verdi. Når selvkritikken blir slik kan det være nyttig å få hjelp av en psykolog.

Lav selvfølelse

Lav selvfølelse er et problem som mange er berørt av. Lav selvfølelse handler om å føle seg utrygg og mindreverdig i møter med andre, en har gjerne manglende evne til å hevde seg selv i sosiale relasjoner, å tåle at en gjør feil, og å tåle usikkerhet som vi alle har. Lav selvfølelse er gjerne preget av mye selvkritikk og opplevelse av mislykkethet.

Se video her: YouTube


Slik foregår behandlingen


De første timene


I de første timene er det viktigste å bli kjent med hverandre, og kartlegge hvilke mål du har for behandlingen. Vi avtaler også hvordan forløpet skal se ut, som f.eks. hvor ofte vi skal møtes og når vi skal evaluere om vi er på riktig vei.Behandlingen


Når vi er ferdige med å lage behandlingsplan setter vi den til verks. Metodikken avhenger av hvilken problemstilling som blir presentert. Våre psykologer har erfaring innen kognitiv atferdsterapi (CBT), metakognitiv terapi (MCT) og følelsesorienterte terapier (ISTDP/emosjonsfokusert terapi(EFT)/affektfobi).


Avslutning


Når vi sammen i våre evalueringer ser at vi har nådd våre mål kan vi ha fokus på avslutning av behandlingsforløpet. Dette gjøres ofte med å oppsummere hva du sitter igjen med, hvordan du håndterte dine utfordringer tidligere versus hvordan du håndterer de i dag, samt få tilbakemelding fra din behandler.


Behandlingsmetoder


Kognitiv Adferdsterapi

Kognitiv adferdsterapi er en form for psykoterapi som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.


Intensiv korttidsdynamisk terapi (ISTDP)

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) innebærer å hjelpe pasienten med å få fullstendig tilgang på konfliktfylte følelser gjennom kontinuerlig fokus på hvordan følelsene oppleves, å regulere angst og å utfordre forsvar.

Copyright Lian & Fjell 2019. All rights reserved.