Hvorfor velge Lian & Fjell sine psykologer?

Hils på oss:

Kristian har god kompetanse innenfor de fleste psykiske utfordringer som angst, depressive vansker, fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk, konfliktskyhet og relasjonelle vansker. Han er spesialisert innenfor følelsesfokusert terapi (ISTDP) og er kanskje særlig interessert i relasjonelle vansker og avhengighetsproblematikk. 

Ønsker du behandling hos Kristian kan du lese mer om han her.

Christina har en bred erfaring innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk. Christina har lang fartstid i spesialisthelsetjenesten både fra akuttavdeling og poliklinikk. Christina arbeider både med voksne og barn.

Ønsker du behandling hos Christina kan du lese mer om henne her og bestille time her.

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor blant annet behandling av angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og problemer knyttet til lav selvfølelse og en rekke andre psykiske plager. Han har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og er spesialisert innenfor emosjonsfokusert behandling.

Ønsker du behandling hos Gaute kan du lese mer om han her.

Fredrik er spesialisert innenfor Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP, en type emosjonsfokusert terapi, og har lang erfaring og kompetanse innenfor de fleste psykiske lidelser. Fredrik har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten/psykisk helsevern, og har arbeidet med hele spekteret fra alvorlige psykiske vansker til milde og moderate utfordringer.

Ønsker du behandling hos Fredrik kan du lese mer om han her.

Linnéa tilbyr individualterapi til  voksne og ungdom med et bredt spekter av utfordringer. Hun arbeider spesielt med problematikk knyttet til relasjonsvansker, selvfølelse, angstlidelser, depresjon og traumer. Hun har også god på eksponeringsterapi og behandling av OCD/tvangslidelse.

Ønsker du behandling hos Linnéa kan du lese mer om henne her, og bestille timer her.

Marius har bred erfaring med utredning og behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker. Samtidig som han er psykolog hos Lian & Fjell psykologtjenester arbeider han som teamleder i spesialisthelsetjenestene.

Ønsker du behandling hos Marius kan du lese mer om han her.

Eksempler på hva våre behandlere kan hjelpe deg med:

Angst er en fellesbetegnelse for aktivering av frykt tilknyttet til ufarlige situasjoner eller objekter. Det kan også være en mer langvarig tilstand preget av uro og bekymringer. Våre erfarne psykologer tilbyr terapi for de aller fleste angstlidelser, som generalisert angst, sosial angst, de aller fleste fobier, tvang(OCD) og traumereaksjoner.

Depresjon

Vi kan alle være triste og lei oss innimellom, hvilket er helt normalt og går vanligvis over. Men i noen tilfeller kan man være langvarig nedstemthet. Dette har en tendens til å påvirke søvnen, appetitten, sexlysten, relasjonen til andre, jobb og lignende. Dette er det vi kaller for depresjon.

En depresjon kan være vanskelig å komme ut av på egen hånd, og en del vi ha behov for profesjonell hjelp hos psykolog.

Utbrenthet

Utbrenthet er en tilstand av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse som skyldes høyt og vedvarende stressnivå, ofte knyttet til arbeid. Utbrenthet oppstår når vi føler oss emosjonelt utmattet og overveldet, med manglende evne til å tilfredsstille konstante og pågående krav i hverdagen.

Svært mange har problemer med søvnen. Søvnvansker kan ha flere årsaker, som for eksempel: Dårlige søvnvaner, turnusarbeid eller jetlag, alkohol eller andre rusmidler, medikamenter, bekymringer, engstelse og depresjon. 

 

Relasjonsvansker

Relasjonsvansker er vedvarende problemer med å knytte seg til og å forholde seg til andre mennesker. Disse vanskene gjør det utfordrende å bygge gode og trygge relasjoner som vennskap og kjæreste.

Det kan være utfordrende for oss alle å knytte nære relasjoner, men når problemene er vedvarende, fører til ensomhet eller andre vonde konsekvenser kan det være hensiktsmessig å søke profesjonell hjelp.

Yrkesdeltakelse

Psykiske helseplager står for den største veksten i sykefraværet på arbeidsplassen, og koster både bedrifter og staten enorme summer. Omtrent 20 prosent av det meldte sykefraværet skyldes psykiske lidelser, og tallene synes å stadig vokse. Våre erfarne psykologer kan hjelpe deg som arbeidstaker direkte for å hjelpe deg tilbake eller å håndtere en vanskelig jobbsituasjon, eller å gi bistand til arbeidsgivere.

Lav selvfølelse

En god selvfølelse er viktig for en sunn psykisk helse. Med lav selvfølelse mangler den emosjonelle robustheten som gjør det mulig til å stå opp for deg selv, si fra når noe er galt og opplevelsen av å føle seg like verdifull som andre.

Våre erfarne psykologer gir psykologisk behandling er trent innen en rekke anerkjente metoder som emosjonsfokusert behandling og kognitiv terapi, og skreddersyr behandlingen for å hjelpe deg til å bygge opp et godt emosjonelt fundament og en god selvfølelse, og gi deg mulighet til å komme i kontakt igjen med egne følelser.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2024 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Klinikk i Oslo: Møllergata 5/9, 0179 Oslo. 

Klinikk i Sandvika:

Rådmann Halmrasts vei 4, 1337 Sandvika.