• Angst
  • OCD/Tvangslidelse
  • Depresjon
  • Personlighetsforstyrrelser
  • Avhengighet
  • Traumelisdelser/PTSD
  • Utredning
  •  
  • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
  • Eksponeringsterapi
  • Dynamisk terapi

Linnéa Løkke

Klinisk psykolog

Som psykolog er jeg opptatt av å møte deg med åpenhet, varme og nysgjerrighet. Det er naturlig å ha blandede følelser knyttet til det å skulle gå i terapi, og jeg ønsker derfor å ha en lyttende holdning og skape et trygt rom der vi sammen kan utforske det du strever med. Det er også viktig for meg å tilrettelegge timene etter den enkeltes ønsker og behov, slik at vi sammen kan finne frem til et meningsfullt fokus og mål for behandlingen.

Om Linnea

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og har erfaring med behandling av voksne, ungdom og barn. Min faglige orientering baserer seg hovedsakelig på psykodynamiske og emosjonsfokuserte forståelsesrammer. Dette innebærer blant annet å arbeide med følelser vi av ulike grunner strever med, og skape økt forståelse for hvordan våre tidligere erfaringer og relasjoner preger oss i dag. Samtidig ønsker jeg å bevisstgjøre og utfordre fastlåste mønstre, slik at det kan oppstå rom for endring og nye erfaringer.

Jeg tilbyr individualterapi til unge voksne og voksne med et bredt spekter av utfordringer. Jeg er spesielt opptatt av problematikk knyttet til relasjonsvansker, selvfølelse, angstlidelser, depresjon og traumer. Jeg har også kompetanse på eksponeringsterapi og behandling av OCD/tvangslidelse.