Terapi

Les litt mer om behandlingen vi gir ved Lian & Fjell Psykologtjenester

Terapi

Terapi har gjennom mange år med forskning vist seg å være en effektiv måte å få hjelp til å håndtere psykiske vansker. Flere kan også oppleve god bedring av å ta tak i det på egen hånd. For noen holder det å åpne seg opp om vanskene og søke støtte og omsorg hos venner og familie. På den måten kan også mye av ensomhetsfølelsen forsvinne, som mange opplever knyttet til sine plager. Vi vet også at fysisk aktivitet, godt kosthold, gode søvnrutiner og sosialisering er gode tiltak for mange psykiske problemer, og mange har også god nytte av å lese selvhjelpsbøker som et ledd i å få det bedre.

Samtidig er det ikke alltid at disse tiltakene er tilstrekkelige for å få det bedre, eller spesielt enkle å klare å gjennomføre. Da kan det være en god idé å oppsøke en psykolog for å få videre hjelp gjennom terapi.

Kort fortalt er terapi en samtale med en profesjonell aktør med ekspertise i klinisk psykologi, som er utdannet til å utrede/behandle psykiske vansker – og å fremme psykologisk velvære. Når man er i dialog med en som aktivt lytter, og som veksler mellom å støtte og å hjelpe med å igangsette endringsprosesser, skapes det ofte noe meningsfylt og nytt.

 
Viktigheten av å ha en trygg relasjon med sin terapeut

Det kan for mange være skummelt og ubehagelig å åpne seg opp om vanskelige følelser for en fremmed, som psykologen er de aller første timene. Klienten skal derfor være trygg på at psykologen kan skape et rom som gjør det trygt å kunne både snakke om og vise det som oppleves som vanskelig.

For at terapien skal ha best mulig effekt, er det viktig at relasjonen og samarbeidet mellom klienten og psykologen er god. Dette innebærer at klienten opplever at psykologen er ivaretakende, lytter og har fokus på det klienten opplever som vanskelig. Det er i tillegg viktig at det er enighet om hva terapien skal lede til, og hvordan man skal nå målsettingen av terapien. Fokus i terapi er derfor vel så mye på relasjon, som den er på spesifikk teknikk.

 
Vanlige problemstillinger i terapi

Samtaleterapi er den dokumentert beste behandlingsformen for et bredt spekter med psykiske vansker. Vanlige problemstillinger man kan få hjelp til hos psykologen er:

  • Angst
  • Depresjon
  • Relasjonvansker
  • Lav selvfølelse
  • Selvkritikk
  • Grubling og bekymring
  • Fastlåste følelser
  • Ekteskapsproblemer
  • Søvnvansker
  • Arbeidsrelatert stress

Om oss

Lian & Fjell Psykologtjenester er en privat psykologklinikk sentralt i Oslo, drevet av Fredrik Lian og Kristian Fjellskaalnes. Klinikken tilbyr psykologisk behandling for de aller fleste psykiske lidelser. Les mer her: Psykolog Oslo.

Ved siden av klinisk behandling, tilbyr psykologene ved Lian & Fjell foredrag, kurs og veiledning til både private og offentlige aktører. Du kan lese mer om oss og priser her.

Lian & Fjell er privatpraktiserende uten tilskudd, og har mulighet til å møte nye klienter med kort ventetid. Vår fremste prioritet er at alle våre klienter får en positiv opplevelse i møte med våre psykologer. Dette innebærer at de blir møtt med varme, profesjonalitet og forståelse uavhengig av problemstilling. Man kan lese om andres erfaringer med Kristian og Fredrik her og her.

Prosessen

Bestill time

I de første timene er det viktigste å bli kjent med hverandre, og kartlegge hvilke mål du har for terapien. Vi avtaler også hvordan forløpet skal se ut, som f.eks. hvor ofte vi skal møtes og når vi skal evaluere om vi er på riktig vei.

Samtalene

Når vi er ferdige med å lage behandlingsplan setter vi den til verks. Det anbefales jevnlige samtaler i oppstart - hvor man deretter kan trappe ned etterhvert. Metodikken avhenger av hvilken problemstilling som blir presentert - det viktigste er at klienten føler seg forstått og trives med metoden.

Avslutning

Når vi sammen i våre evalueringer ser at vi har nådd våre mål kan vi ha fokus på avslutning av behandlingsforløpet. Dette gjøres ofte med å oppsummere hva du sitter igjen med, hvordan du håndterte dine utfordringer tidligere versus hvordan du håndterer de i dag, samt få tilbakemelding fra din behandler.