Psykologisk veiledning

Psykologene hos Lian & Fjell har bred erfaring innen psykologisk veiledning og debrief av sykepleiere, miljøterapeuter, leger, psykologer og annet helsepersonell. God veiledning er essensielt for både videreutvikling av ferdigheter, og ivaretakelse av den ansatte.

Lian & Fjell tilbyr:

Derfor er veiledning og debrief viktig:

Psykologene i Lian & Fjell tilbyr veiledning, rådgivning og debriefing til helsepersonell. Det er vanlig å oppleve at jobben som helsepersonell er belastende i perioder. Som medmennesker vil vi ofte oppleve indre reaksjoner i møte med andre sin smerte og lidelse, eller føle at vi står litt fast i behandlingen. Det viktigste vi kan gjøre da er å ha noen utenforstående profesjonelle vi kan snakke om dette med, både som ledd i egen utvikling og som kvalitetssikring av behandlingen som blir gitt. Dette gjelder alle steder hvor omsorg eller behandling utføres; døgnposter, poliklinikker, private klinikker, bemannede boliger, og så videre. 

Veiledning kan brukes som en essensiell del av ens spesialisering eller videreutdanning, eller som ivaretakelse av sine ansatte. Etter akutte eller vanskelige hendelser, kan det være særlig viktig å gi et menneske eller gruppe anledning til å bearbeide tanker og følelser med en nøytral part. Debriefing gir mulighet til å redusere spenning og mobilisere ressurser innad til å håndtere situasjonen bedre.

I samråd med deg skreddersyr vi et opplegg etter behovet ditt, eller din organisasjons behov.

Hva er god, psykologisk veiledning?

For oss i Lian og Fjell handler god veiledning om fokusert og profesjonell oppfølging som fremmer læring og utvikling, samtidig som den oppleves betryggende, oppmuntrende og positiv. Våre psykologer vil alltid møte deg med varme og en aksepterende holdning, slik at vi sammen kan danne en trygg ramme for veiledning. Her vil fokuset være å løse dine utfordringer, nå dine læringsmål, og utfordre deg til å nå nye nivåer av mestring.

Våre psykologer er særlig kompetente innen emosjonsfokuserte, og prosessorienterte psykologiske metoder, inkludert korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP) – som vi til daglig benytter i vårt arbeid. Veiledning hos oss er ikke låst til noen enkelt metode, men lar seg inspirere, og henter kart og forståelser, fra blant annet følelsesfokuserte modeller. Våre psykologer er også godt kjent med andre metoder som CBT, MCT og ACT.

En vanlig barriere for både nye og erfarne behandlere, er egne følelsesmessige reaksjoner og motoverføringer i møte med dem vi skal hjelpe. Å møte på sterke følelser og reaksjoner i oss selv som vi strever med å tåle, forårsaker ofte at vi låser oss fast på en eller annen måte, blir passive, eller overaktive på uhensiktsmessig vis. Dette vil våre psykologer hjelpe deg med å avdekke, forstå, og takle på gode måter, slik at du kan komme videre med å låse opp eget og andres potensiale.

Format og fokus etter behov

Psykologisk veiledning hos oss tilbys i gruppe eller som individuell oppfølging. Møtene kan avholdes ved vår klinikk i sentrum, over videokonferanse eller i deres egne lokaler. Ettersom det i dag finnes gode teknologiske verktøy til det, har veiledning over videokonferanse blitt et reellt alternativ til å møtes fysisk, og geografisk avstand ingen hindring. Det er forøvrig flere fordeler med veiledning i grupper, hvor man får muligheten til støtte fra gruppemedlemmer, mulighet til å lære av hverandres arbeid og prosess, normalisering av utfordringer, og en økonomisk gevinst ved at gruppen deler på kostnaden. Uansett format og fokus, vil vi sammen formulere dine positive målsetninger med veiledningen, og jobbe tett sammen med deg for at du skal lykkes.

For psykologer, leger eller andre terapeuter som gir psykologisk terapi viser forskning at den beste veiledningen blir gitt av å se på video av terapien sammen. Dette er et format som i størst grad fremmer egenutvikling, både teknisk og personlig. Dette er også noe vi har lang og god erfaring med ved vår klinikk, og som anbefales i enkelte tilfeller. 

Priser og kontaktinformasjon:

For individuell veiledning finner du priser ved å klikke her. Vi tar lavere timespriser for grupper, ta kontakt for mer informasjon.

Adresse: Lian & Fjell Psykologtjenester, Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

Telefon: 21456030

E-post: post@lianfjell.no

Bestill veiledning, eller kontakt oss for andre henvendelser

  Våre veiledere:

  Gaute L. Guldahl

  Psykolog
  Les mer

  Fredrik Lian

  Psykolog & Daglig leder

  Fredrik Lian

  Psykolog & Daglig leder
  Les mer

  Kristian A. Fjell.

  Psykolog
  Les mer

  Christina H. Arnesen

  Psykolog
  Les mer

  Marius Jeppesen

  Psykolog
  Les mer
  Lurer du på om du trenger hjelp?
  Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

  Copyright © 2021 Lian & Fjell AS

  Åpningstider:
  Man – Fre 0800 – 2100

  Telefon: 21456030
  E-post: post@lianfjell.no

  Adresse: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo