Bedriftspsykolog

 

Høy kompetanse innenfor psykologisk bistand hos små og mellomstore bedrifter. 

 • Utbrenthet og slitenhet
 • Angst og uro
 • Konflikthåndtering og mobbing
 • Prestasjonsvansker
 • Dårlig arbeidsmiljø
 • Tristhet og nedstemthet
 • Alkohol og rus
 • Søvnvansker

 

Psykiske helseplager står for den største veksten i sykefraværet, og koster både bedrifter og staten enorme summer. Omtrent 20 prosent av det meldte sykefraværet skyldes psykiske lidelser, og tallene synes å stadig vokse. 

Dette kan vi i Lian & Fjell Psykologtjenester hjelpe deg med.

Det er hverken lett for den sykemeldte eller ledere å vite hvordan man kan komme seg ut av de psykiske vanskene på egen hånd, og det er ikke vanlig at bedrifter har gode handlingsplaner eller vet helt hvordan man kan tilrettelegge for å forebygge eller bedre psykiske lidelser på sin arbeidsplass. Det aller vanligste tiltaket ledere gjør for sine ansatte er å anbefale sykemelding. Faktisk viser forskning at 2/3 av ledere anbefaler sykemelding til sine ansatte dersom de har psykiske vansker. 

Dessverre er dette alt for ofte en unødvendig personlig kostnad både for den sykemeldte så vel som økonomisk for bedriften. Forskningen er  klinkende klar på dette feltet: sykemelding opprettholder eller forverrer psykiske vansker i flere tilfeller enn den lindrer.

Lian & Fjell psykologtjenester bistår ledere og ansatte med profesjonell psykisk helsehjelp, slik at ansatte kan få hjelp til sine psykiske helseplager, og komme seg tilbake til hverdagen igjen så raskt som overhodet mulig, før det går så langt at man ikke evner å jobbe.  

Vi bistår også bedrifter med kurs og bistand i hvordan man best kan tilrettelegge sin arbeidsplass for god psykisk helse for alle sine ansatte. 

Ønsker du å gi et psykisk helsetilbud til dine ansatte?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

  Psykolog Oslo

  Om Lian & Fjell

  Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

  Hils på våre psykologer i Oslo:

  «Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

  -Tidligere klient (klikk her)

  Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

   

  Gaute Lier Guldahl

  Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

   

  «Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

  -Tidligere klient (klikk her)

  Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

  Lurer du på om du trenger hjelp?
  Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

  Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

  Åpningstider:
  Man – Fre 08.00 – 21.00

  Telefon:  21456030
  E-post: post@lianfjell.no

  Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo