Bedriftspsykolog

Høy kompetanse innenfor psykologisk bistand hos små og mellomstore bedrifter. 

  • Utbrenthet og slitenhet
  • Angst og uro
  • Konflikthåndtering og mobbing
  • Prestasjonsvansker
  • Dårlig arbeidsmiljø
  • Tristhet og nedstemthet
  • Alkohol og rus
  • Søvnvansker

Psykiske helseplager står for den største veksten i sykefraværet, og koster både bedrifter og staten enorme summer. Omtrent 20 prosent av det meldte sykefraværet skyldes psykiske lidelser, og tallene synes å stadig vokse. 

Dette kan vi i Lian & Fjell Psykologtjenester hjelpe deg med.

Det er hverken lett for den sykemeldte eller ledere å vite hvordan man kan komme seg ut av de psykiske vanskene på egen hånd, og det er ikke vanlig at bedrifter har gode handlingsplaner eller vet helt hvordan man kan tilrettelegge for å forebygge eller bedre psykiske lidelser på sin arbeidsplass. Det aller vanligste tiltaket ledere gjør for sine ansatte er å anbefale sykemelding. Faktisk viser forskning at 2/3 av ledere anbefaler sykemelding til sine ansatte dersom de har psykiske vansker. 

Dessverre er dette alt for ofte en unødvendig personlig kostnad både for den sykemeldte så vel som økonomisk for bedriften. Forskningen er  klinkende klar på dette feltet: sykemelding opprettholder eller forverrer psykiske vansker i flere tilfeller enn den lindrer.

Lian & Fjell psykologtjenester bistår ledere og ansatte med profesjonell psykisk helsehjelp, slik at ansatte kan få hjelp til sine psykiske helseplager, og komme seg tilbake til hverdagen igjen så raskt som overhodet mulig, før det går så langt at man ikke evner å jobbe.  

Vi bistår også bedrifter med kurs og bistand i hvordan man best kan tilrettelegge sin arbeidsplass for god psykisk helse for alle sine ansatte. 

Ønsker du å gi et psykisk helsetilbud til dine ansatte?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale