Psykolog

Fredrik Lian

Mine tjenester:

 • Personlighet (NEO-PI-3)
 • Diagnostikk
 • Nevropsykologisk utredning
 • Adopsjonsutredning
 •  
 • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
 • Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • Selvutvikling
 • Helsepersonell
  • Psykologer
  • Leger
  • Sykepleier
Fredrik har særlig kompetanse innenfor angst, depresjon og relasjonelle vansker hos både voksne og ungdom. Tilbyr individual og par-terapi, med forankring i intensiv kortidsdynamisk terapi og kognitiv adferdsterapi. Fredrik gir også familieveiledning, samt oppdrag som sakkyndig for barnevern og retten.

 

Om Fredrik Lian Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og har bred erfaring fra privat klinikk og i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Jeg har kompetanse med behandling av angst, depresjon, traumerelaterte vansker, fobier, selvfølelseproblematikk og relasjonelle vansker. Jeg tilbyr individualterapi til voksne og ungdom, med forankring i kognitiv adferdsterapi og intensiv kortidsdynamisk terapi (ISTDP) avhengig av problemstilling.

Å gå i terapi er en god anledning for å få det bedre med oss selv og i relasjon til andre. Men det å åpne oss opp om våre problemer kan også være sårbart og skummelt.

 

Det er derfor viktig for meg at du blir møtt på en måte som viser forståelse og respekt. Det at vi blir ivaretatt, møtt med romslighet og varme, og har en trygg relasjon med psykologen er også helt avgjørende for at vi skal kunne nyttiggjøre oss av terapi. Innledningsvis tilbyr jeg derfor en prøvetime, slik at du kan få en erfaring med hva det innebærer å gå i terapi hos meg, og om dette er noe for deg.

 

Om behandlingen:

I løpet av de første timene jobber vi strukturert med å fastsette en målsetting med terapien, og tilpasser forløpet til deg og dine vansker. Jeg er også opptatt av å følge progresjonen nøye gjennom hele forløpet, for å være trygge på at vi er på riktig vei, og at du opplever fremgang i behandlingen.

Jeg ser frem til å møte deg, og ta gjerne kontakt med meg dersom du har flere spørsmål.

Velkommen!