Kristian sine tjenester:

 • Personlighet (NEO-PI-3)
 • Diagnostikk
 • Nevropsykologisk utredning
 •  
 • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
 • Metakognitiv terapi (MCT)
 • Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • Selvutvikling
 • Helsepersonell
  • Psykologer
  • Leger
  • Sykepleier

Kristian A. Fjellskaalnes

Klinisk psykolog

I løpet av årene i arbeidslivet har jeg møtt på en lang rekke mennesker i vidt forskjellige livssituasjoner, og det er lite som har føltes mer meningsfylt enn å gjøre mitt beste for å hjelpe dem nå sine mål om bedre livskvalitet.

Om kristian

Som terapeut er det viktig for meg å finne en god balanse mellom å være endringsfokusert og det å være støttende og empatisk. Her tilpasser jeg metode etter klientenes ønske og behov, og en vurdering av hva som hjelper mest på sikt. En sentral del i denne prosessen er at de føler seg trygge med meg. Det er også viktig at vi har klart definerte mål – og er enige om hvordan vi skal komme dit. For å forsikre oss om at dette ivaretas vil jeg bl.a. benytte standardiserte kartleggingsverktøy for å undersøke at vi er på riktig vei. I tillegg etterstreber jeg å være meg selv som terapeut, hvor det er bred aksept for f.eks. humor og spontanitet i terapirommet når det faller seg naturlig.

Erfaring

Jeg startet min egen privatpraksis da jeg var ferdig utdannet i 2016. Her arbeidet jeg med mine klienter på kveldstid etter fulltidsjobb på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Kort tid etter påbegynte jeg spesialisering i psykoterapi som jeg driver med fortsatt. Gjennom videoveiledning går jeg videreutdanningen i ISTDP i Drammen. Jeg har tidligere jobbet som psykolog på ARA Seksjon for Avgiftning og Utredning Bærum, som er en døgnseksjon innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Evidensbasert behandling

Rent faglig benytter jeg meg av forskjellige psykoterapimetoder, basert på en klinisk vurdering av både hva klienten ønsker – og hva jeg tenker hun/han vil dra mest nytte av. Dette innebefatter elementer fra kognitiv atferdsterapi eller metakognitiv terapi (CBT/MCT), samt mer følelsesfokusert/dynamisk korttidsterapi (særlig ISTDP). Jeg arbeider etter såkalte transdiagnostiske metoder – som anbefales for mennesker med et bredt spekter av diagnoser og symptomer.

Forskning understreker viktigheten av hvor viktig relasjonen til din behandler er for et suksessfullt behandlingsforløp. Derfor ønsker vi å tilby en lavterskel og uformell første time – så du kan finne ut om dette er noe for deg.

Jeg har erfaring med behandling av f.eks. depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelser, fobier, diverse avhengigheter, traume/PTSD og livskriser. Noen synes det er vanskelig å identifisere seg med en diagnose, men kjenner seg godt igjen i spørsmål om overdreven bekymring/grubling, negative tanker, økende uro, vanskelige følelser, dårlig selvbilde eller relasjonelle problemer.