Utbrenthet

Utbrenthet

Utbrenthet er en tilstand av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse som skyldes høyt og vedvarende stressnivå.

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet er en tilstand av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse som skyldes høyt og vedvarende stressnivå, ofte knyttet til arbeid. Utbrenthet oppstår når vi føler oss emosjonelt utmattet og overveldet, med manglende evne til å tilfredsstille konstante og pågående krav i hverdagen.

Utbrenthet reduserer produktivitet, tapper deg for energi og har en tendens til å øke opplevelsen av hjelpeløshet, håpløshet som videre bidrar til at man ikke opplever å ha noe mer å gi.

De negative effektene har en tendens til å påvirke hele hverdagen, inkludert hjemmet, arbeid og det sosiale livet. Tilstanden kan også påvirke immunforsvaret, og gjør oss mer sårbar mot sykdommer, og er oftere forkjølet og syke med influensa. På grunn av de mange konsekvensene er det viktig å ta grep for å bedre utbrenthet så snart som mulig.

Les: Hva er angst?

Årsaker til utbrenthet

Risikoen øker ved:

 • Manglende opplevelse av kontroll
   • Manglende kontroll over eget arbeid, byråkratiske arbeidsplasser som hindrer kreativitet, manglende evne til å påvirke beslutninger som angår arbeidet, slik som timeplan, og arbeidsmengde.
 • Uklare forventninger
   • Usikkerhet omkring din egen bestemmelsesrett, eller hva dine kolleger eller sjef forventer av deg.
 • Manglende belønning for arbeidet
   • Arbeidstrivsel forutsetter at man får en rimelig belønning som står i forhold til innsats og belastning. Dette kan være økonomisk belønninger og eller anerkjennelse fra kolleger eller leder.
 • Dysfunksjonell arbeidsdynamikk
   • Utbrenthet øker ved konflikter på arbeidsplassen. Slike konflikter kan oppstå som et resultat av mobbing, når man blir undergravet av kolleger, ved detaljstyring og manglende opplevelse felleskap på arbeidsplassen. Den rent fysiske organiseringen ved arbeidsplassen kan også øke risikoen, dersom den forhindrer samhandling mellom de ansatte.
 • Manglende sosial støtte.
   • Dersom du opplever deg isolert på jobb eller i ditt personlige liv-

Les mer om: Sosial angst

 • For høy arbeidsmengde.
   • Når arbeidsoppgavene mange, kaotiske og komplekse, som igjen krever mer ressurser enn det du har tilgjengelig for å kunne gjennomføre. Dette medfører også gjerne mye overtidsarbeid.
 • Ubalanse mellom arbeid og fritid.
   • Dersom arbeidet opptar så mye tid og krefter,  at du ikke lenger har nok energi til å tilbringe tid med familie eller venner.

Tegn på utbrenthet

Tegn på utbrenthet

Hvordan forebygge utbrenthet?

 •  
  • Tren på å si nei. Å sette grenser tidlig med andre bør ikke bli ansett som en vegg, men en vei til velvære.
  • Jobb med søvnen. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her.
  • Ro ned med. Sett din egen fartsgrense. Gå saktere enn normalt. Pust.
  • Gjenkjenn din indre perfeksjonist. Hvis du gir 100% hver dag, vil du bruke opp mer enn det du har. Tillatt 80% innsats innimellom. Bruk de resterende 20 % til deg selv og det du liker.
  • Snakk med sjefen. Tør å be om tilpasninger i arbeidshverdagen. Om belastningen er for stor, er det viktig å si fra om dette.
  • Tren. Fysisk trening har god effekt på å redusere stress, samt å forhindre videre utvikling av angst og depresjon.
  • Noter dine stressfaktorer.  Hvis du begynner å bli stresset, identifiser situasjonen og skriv det ned. Jo mer selvbevisst du er, jo mer kontroll kan du få over det.
 •  
  • Lag en «date» med deg selv hver dag. Lukk døren på kontoret, og tren på å kun «være». Å roe ned alene øker energinivået gjennom dagen.

Behandling av utbrenthet

Våre psykologer har god kunnskap og erfaring om behandling av utbrenthet. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss kan du trykke her.

Denne teksten er skrevet av psykolog Fredrik Lian

Referanser

Stress Reduction and Mood Enhancement in Four Exercise Modes: Swimming, Body Conditioning, Hatha Yoga, and Fencing

Job burnout: How to spot it and take action

Kan utbrenthet forebygges?