Fra sosial angst til trygg på seg selv - en enkel guide

Sosial angst

Hva er sosial angst?

Er du plaget av sosial angstlidelse eller sosial fobi? Opplever du en overstadig frykt for å bli dømt eller kritisert av andre? Kjenner du på ubehag eller lider gjennom sosiale situasjoner? Du er ikke alene.

Sosial angst, eller sosial fobi er en angstlidelse som kan være en livslang plage, men heldigvis finnes det behandling som kan hjelpe deg. Les mer om hvordan du kan bli kvitt sosial angst raskt og effektivt.

Typiske situasjoner som vil trigge angst er:

 • å ha en samtale med eller møte ukjente mennesker
 • bli observert når man spiser eller drikker.
 • fremføre noe foran andre, som for eksempel å holde en tale.

En frykter gjerne at man selv vil gjøre noe, eller at man skal vise tegn på angst eller nervøsitet, som vil bli negativt vurdert av andre. En frykter gjerne å bli ydmyket, avvist av andre, eller å fornærme noen, at andre skal legge merke til noe negativt ved deg, hvor man er redde for at andre skal se og kritisere dem.

 

Hvor mange har sosial angst?

Sosial angst er sammen med spesifikke fobier den vanligste angstlidelsen. I følge folkehelseinstituttets rapport rapporterer 5-10 prosent av befolkningen at de har hatt symptomer som er forenlig med sosial angst i løpet av det siste året. Man kan utvikle sosial angst når som helst i løpet av livet, men er ofte synlig fra barne- og ungdomssår.

 

Årsaker til sosial angst

Forståelsen av lidelsen tar utgangspunkt i den såkalte Stress-sårbarhets-modellen. Den tar for seg interaksjonen mellom en medfødt sårbarhet for sosial angst, og stressfaktorer fra miljøet. Jo høyere genetisk sårbarhet, desto mindre stress kreves for å trigge angsten.

Det er flere ulike mekanismer som leder til sosial angst

 • Temperament i barndom
 • Genetikk 
 • Skadelige miljøer
 • Mobbing
 • Tap av noen du er glad i, som død eller separasjon.
 • Vold i nære relasjoner
 • Seksuelle eller fysiske overgrep
 • Overkontrollerende foreldrestil, som resulterer i mindre autonomi hos barnet.
 • Usikker tilknytning til foreldre som er preget av lite varme og avvisning.
 • Psykisk lidelse hos foreldre 

Vil du lese mer om angstlidelser? Trykk her

 

Sosial angst eller bare sjenert?

Sosial angst er ikke det samme som sjenerthet eller introversjon. Hvis man tenker på sosial engstelse som et kontinuum, vil man ha sosial angstlidelse på den ene siden og fravær av engstelse i sosiale sammenhenger i den andre. Sjenerthet beveger seg i retning av sosial engstelse, men er på langt nær så inngripende.

Sjenanse handler også om å være bekymret for hva andre tenker om oss, men ikke i så stor grad at man må unngå sosiale situasjoner for enhver pris, som de som lider av sosial angst. Ei fører sjenanse til at man lider seg gjennom det på samme måte som ved en tilstand av sosial engstelse.

Selv om mange med sosial angst kan defineres som introvert, er det svært mange introverte som ikke har sosial angst. Introverte har mer interesse og oppmerksomhet mot indre opplevelser heller enn den ytre verden og sosial interaksjon. Man unngår her ikke sosial interaksjon på grunn av angst, men foretrekker heller mindre grupper og eget selskap.

 

 

Sosial angst

Diagnosekriterier

I følge DSM-5, klassifikasjonsverktøyet for psykiske lidelser er det en rekke kriterier som må bli møtt for å få diagnosen sosial angst. Dette innebærer:

 • at den sosiale situasjonen stort sett alltid fremprovoserer angst.
 • at frykten eller angsten er overdrevet i forhold til den faktiske trusselen i den sosiale situasjonen.
 • at de sosiale situasjonene blir unngått, eller at man lider seg gjennom dem med intens frykt eller angst.
 • at angsten eller unngåelsen gir merkbart ubehag eller svekkelse sosialt, på jobb eller andre viktige områder.
 • at angsten eller unngåelsen er vedvarende, typisk i 6 måneder eller mer (Dette kriteriet er ikke gjeldende i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, som brukes i Norge).
 • at angsten eller unngåelsen ikke kan forklares av de fysiologiske effektene av et stoff, som narkotiske stoffer eller medisin, eller en annen medisinsk sykdom.
 • at angsten eller unngåelsen ikke kan forklares bedre av symptomene av en annen psykisk lidelse, som panikkangst, dysmorfobi eller autismespekter-lidelse.
 

sosial angst kriterier

Behandling – hvordan bli kvitt sosial angst?

Det eksisterer flere gode behandlingstilbud for sosial angst. Det finnes ulike psykologiske tilnærminger, og hos Lian & Fjell Psykologtjenester arbeider vi ofte ut ifra kognitiv adferdsterapi (CBT/MCT) og/eller Intensiv kortidsdynamisk terapi (ISTDP). 

Les også: Lian & Fjell i VG om konfliktskyhet

 

Kognitiv adferdsterapi

Kognitiv adferdsterapi er en type behandling som ser på sammenhengen mellom tanker følelser og adferd. Ofte vil den med sosial angst ha en rekke antakelser om omverdenen, som at en blir vurdert negativt og kritisert av andre. I kognitiv adferdsterapi søker man å skape strukturerte og målrettede tanke- og adferdseksperimenter som søker å teste ut disse antakelsene, slik at man får nye endringsivende erfaringer med det man frykter.

 

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

ISTDP er en annen effektiv behandling. Denne behandlingen tar mer utgangspunkt i å jobbe mer direkte med følelsene fra tidligere og nåværende vanskelige relasjoner, og setter de i sammenheng med hvordan man fungerer sosialt og emosjonelt i dag. Gjennom å forstå og og bearbeide disse følelsene endres også den nåværende fungeringen.

Våre psykologer har god kompetanse i kognitiv adferdsterapi og ISTDP. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å en time.

Denne teksten er skrevet av psykolog Fredrik Lian

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo