Trenger jeg psykolog?

trenger jeg psykolog?

For de aller fleste av oss inntreffer det perioder hvor vi har det tøft og vanskelig. Over 50 % av oss vil i løpet av livet tilfredsstille kriteriene for en psykisk diagnose. Og langt flere opplever vansker som de kan ha nytte av profesjonell hjelp til å håndtere. Men når vet man at man har behov for profesjonell hjelp?

Det er mange måter å håndtere psykiske vansker på, som man kan ta tak i på egen hånd. For noen holder det å åpne seg opp om vanskene og søke støtte og omsorg hos venner og familie. På den måten kan også mye av ensomhetsfølelsen forsvinne, som mange opplever knyttet til sine plager. Vi vet også at fysisk aktivitet, godt kosthold, gode søvnrutiner og sosialisering er gode tiltak for mange psykiske problemer. Mange har også god nytte av å lese selvhjelpsbøker som et ledd i å få det bedre.

Samtidig er det ikke alltid at disse tiltakene er tilstrekkelige for å få det bedre, eller spesielt enkle å klare å gjennomføre. Da kan det være en god idé å oppsøke en psykolog for å få videre hjelp.

Skammen som hinder: Det kan også oppleves skamfullt å innse at man har behov for hjelp for de plagene man har. For mange mennesker er denne skammen et stort hinder for å oppsøke hjelp når man faktisk trenger det. Vår erfaring er at mange klienter forteller at de er redde for at vanskene ikke er alvorlige nok for å komme til oss. En del har ventet i årevis på å tørre å søke om hjelp. Ofte har de det heller ikke helt klart for seg hva som er galt, men opplever at det har noe med vanskelige følelser å gjøre.

Tidlig hjelp: Å kunne sette fingeren på hva som er galt er ikke et krav for å oppsøke en psykolog. For de fleste kan nettopp denne manglende forståelsen for hva som skjer inni kroppen være mye av problematikken i seg selv, og som kan være svært vanskelig å komme ut av på egen hånd. Om du vet hva som er galt, eller sliter med å sette fingeren på det, er det å ha det vanskelig mer enn god nok grunn for å oppsøke hjelp. Forskning viser at det ofte er bedre jo tidligere man kommer i kontakt med en profesjonell terapeut – og starter å arbeide med det man synes er vanskelig.

Trenger du psykolog i Oslo? Kontakt oss