5 enkle råd til deg som har angst

hvordan-bli-kvitt-angst

Hva er angst?

Angst er en fellesbetegnelse for en ufarlig opplevelse av irrasjonell frykt. Den er knyttet til situasjoner eller objekter, eller fremstår som en mer konstant tilstand preget av uro og bekymringer. I følge folkehelseinstituttets rapport vil over 1/4 vil få angst i løpet av livet, og en høy andel opplever at det er vanskelig å bli kvitt den. Heldigvis er det god behandling for angst, og det er noen tommelfingerregler man kan ha med seg for å hjelpe seg selv til å få det bedre, og hvordan du kan bli kvitt angst.

Her er 5 av mine beste råd:

1. Oppsøk det du er redd for

Frykten er en svært ubehagelig følelse som oppstår i situasjoner som er farlig for deg. Samtidig er det ønskelig at den er ubehagelig, da ubehaget motiverer oss til å unngå kilden til den. Når vi unngår faren og kommer i trygghet, reduseres også frykten. På den måten lærer hjernen i hovedsak to ting:  1) det du gjorde i situasjonen (å unngå) hjalp deg i sikkerhet , og 2) dersom du hadde blitt i situasjonen, ville det ikke gått bra.

Fredrik psykolog Oslo
Fredrik Lian er psykolog ved Lian & Fjell Psykologtjenester

Men frykt-systemet kan også utløses i situasjoner som er ufarlige for oss. Da kaller vi det for angst. Den ubehagelige følelsen vil naturlig nok også motivere deg til å unngå situasjonen som utløser den(ingen vil kjenne på ubehag). Også her lærer hjernen at unngåelse hjelper,  samt at å bli i situasjonen ville ledet til de konsekvensene vi engster oss for. På denne måten bidrar unngåelse til at du ikke får noen reell erfaring om hvor farlig det du frykter faktisk er. Angsten vil gang på gang aktiveres i samme situasjon(er). Ved å oppsøke det du frykter over tid, gir du deg selv en mulighet til å få en reell erfaring med hvor farlig det er. Du vil lære hvordan du faktisk håndterer det, hvor god kontroll du faktisk har eller at du også kan håndtere det å ikke ha kontroll.

2. Gjør mer enn å oppsøke

Det er mange misforståelser når det kommer til angsteksponering og hvordan bli kvitt angst. En av dem er at det holder å «bare» utsette seg for det man er redd for frem til man ikke lenger er redd. Dette stemmer ikke. Svært mange mennesker med angst befinner seg i eller oppsøker det man er redd for ofte, men samtidig reduseres ikke angsten.

En av de vanligste årsakene til dette er man i selve angstsituasjonen lager seg forsikringer om at det man er redd for ikke vil skje. For eksempel vil ikke en flyfobi reduseres dersom man 1) alltid sjekker været i forkant og kun flyr i godt vær 2) aldri flyr utenlands 3) kun flyr med det som oppleves som trygge og erfarne piloter (feks. skandinaviske piloter med halvgrått hår), 4) kun flyr norske selskap også videre. På tross av at man har flydd ofte, og har erfaring med at flyet lander trygt hver gang, vil ikke hjernen godta at fly i seg selv er trygt. Hjernen tolker de trygge landingene i stor grad som en konsekvens av alle forsikringene du har gjort.

Problemet med dette er at man lager seg egne begrensninger. Men kanskje aller verst: man opprettholder angsten. Hva hvis været endrer seg? Hva hvis piloten plutselig viser seg å være fra et annet land enn Norge når flyet taxer? Hva hvis selskapet må booke inn et utenlandsk selskap for å dekke reisen? Med strenge regler oppstår nye usikkerheter, hvilket til syvende og sist opprettholder angsten uavhengig av hvor mange ganger man utsetter seg for det man engster seg for.

3. Søk støtte og ikke beroligelse

Det er naturlig når vi er engstelige å søke beroligelse fra andre, da det er angstreduserende. Samtidig er det viktig å skille mellom støtte og angstredusering. Beroligelse fra andre fungerer ofte som enda en forsikring vi gjør oss for å oppleve kontroll over at noe går bra. Å gjentatte ganger spørre partner, familie, venner om noe er farlig, kan opprettholde angsten. Det samme gjelder dersom man må ha med seg noen man er trygge på i situasjoner man engster seg for. Når man jobber med angst er det best med en heiagjeng som støtter deg i den tunge jobben det er å oppsøke angstprovoserende situasjoner. Dersom du er i angstbehandling er det viktig at du informerer dine nærmeste om selve behandlingen, og inkluderer dem som en del i å støtte opp under dette.

4. Avslutt ikke-virksom behandling

Mange har gått lenge med angst, og jobbet iherdig for å bli kvitt angsten over tid. En del har også gjennomgått behandling uten at det har hjulpet noe særlig. Det er viktig å understreke at dersom behandlingen ikke fungerer er det behandlingen det er noe galt med, og ikke deg. Våg derfor å skifte behandler eller behandlingsform dersom du opplever at den ikke har noen effekt på deg.

5. Se for deg et liv uten angst

Dette kan være en utfordrende og sår oppgave for mange. Med angst over lengre tid kan mange begynne å miste troen på bedring, og slutte å tørre å se for seg et liv uten angst. Frykt for tilbakefall og skuffelse bidrar også til at man holder igjen fremtidstroen og håpet. Med dette reduseres også motivasjonen for å jobbe aktivt med angstproblematikken. Men vi vet godt at angstbehandling fungerer, selv for mennesker som i utgangspunktet ikke trodde de var mulig å hjelpe dem. Kjenn på hva du savner i livet ditt, og hva angsten hindrer deg i å gjøre.  Våg å se for deg et liv uten angstlidelsen, og ikke minst, våg å tro at du vil klare det.

Du kan lese mer om angst her: Hva er angst?

 

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo