Psykolog for ungdom

Psykologene hos Lian & Fjell har bred erfaring innen arbeid med ungdom, både fra spesialisthelsetjenesten og det private. Les mer om hvordan behandlingen fungerer, og hvordan du eller ditt barn vil bli møtt av våre psykologer. 

Psykolog for ungdom

Ungdomstiden er en særlig sårbar periode for oss mennesker. Det er da vi gjennomgår noen av de største psykologiske og fysiologiske endringene i livet vårt. Det er også tiden hvor andre begynner å få en forventning til oss, og vi får mer og mer ansvar. De fleste opplever skole og det sosiale som mer krevende, og mange blir mer nysgjerrig på å finne ut hvem de egentlig er. 

Mange ungdommer synes at det å få snakke med en psykolog føles fint, da det gir en mulighet til å ta opp vanskelige temaer med en trygg og profesjonell samtalepartner. I tillegg er det ikke alt det er like enkelt å ta opp med venner og foreldre i denne alderen.

Hvordan ser behandlingen ut?

Fra første time hos våre psykologer, vil du ikke bli møtt med et lass av skjemaer og ubehagelige spørsmål. Tvert imot vil du bli møtt av en nysgjerrig og varm psykolog, som sammen med deg ønsker å finne ut av hvordan du kan få det bedre. Dette gjøres gjennom samtaleterapi, som er anbefalt behandling for en lang rekke problemstillinger. En annen viktig del av dette er å ha et tett samarbeid med foreldre, gjennom individuelle samtaler eller familiesamtaler, samt andre samarbeidspartnere som PPT, skole, BUP osv. 

Ofte dreier samtalene våre seg rundt det du synes er vanskelig, men også om mer hyggelige og dagligdagse ting dersom du kjenner at du ønsker å snakke om det også. Vanlige temaer som ungdom gjerne tar opp er innen skole, det sosiale, spisevansker, indre vansker som angst og depresjon, tanker rundt om identitet og seksualitet, og mye mer. Våre psykologer er særlig godt trent innen det som kalles følelsesfokusert (ISTDP) og kognitiv terapi (MCT/CBT). Les mer om klinikken vår her; psykolog Oslo.

Våre psykologer

Alle våre psykologer innehar norsk autorisasjon, og er medlemmer av Norsk Psykologforening.

Christina H. Arnesen

Psykolog
Les mer

Kristian A. Fjell.

Psykolog
Les mer

Fredrik Lian

Psykolog & Daglig leder

Fredrik Lian

Psykolog & Daglig leder
Les mer

Marius Jeppesen

Psykolog
Les mer
Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2021 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 0800 – 2100

Telefon: 21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo