Psykolog for ungdom

Psykologene hos Lian & Fjell har bred erfaring innen arbeid med ungdom, både fra spesialisthelsetjenesten og det private. Les mer om hvordan behandlingen fungerer, og hvordan du eller ditt barn vil bli møtt av våre psykologer. 

Psykolog for ungdom

Ungdomstiden er en viktig og ofte sårbar periode i livet. Det er da vi opplever mange av de største psykologiske og fysiologiske endringene, samtidig som vi får økt forventninger og ansvar fra omverdenen. Skole, det sosiale liv og å finne ut hvem vi er, kan være utfordrende for mange ungdommer. For å hjelpe dem med å håndtere disse utfordringene, kan det være nyttig å snakke med en psykolog.

 

Hvordan ser behandlingen ut?

I samtalene vil du kunne ta opp alt fra det du synes er vanskelig, til mer hyggelige og dagligdagse ting. Vanlige temaer inkluderer skole, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, identitetskriser, selvbildeproblemer, relasjonsproblemer, mobbing, stress, lavt selvbilde, selvskading, og ulike former for tvang. Det er viktig å merke seg at en del av disse problemene kan være alvorlige og påvirke ungdommers hverdag og velvære negativt. Derfor er det viktig å få hjelp så tidlig som mulig.Våre psykologer har særlig kompetanse innen følelsesfokusert terapi (ISTDP) og kognitiv terapi (MCT/CBT).

ISTDP fokuserer på følelsene og erfaringene til en person, og hvordan de påvirker deres oppførsel og relasjoner. Terapeuten jobber med å hjelpe pasienten med å identifisere og uttrykke følelser som kan være skjult, og hvordan de påvirker deres liv. ISTDP anses som en dyptgående form for terapi som kan føre til store forandringer på relativt kort tid.

CBT fokuserer på tankene, holdningene og atferdene til en person, og hvordan de påvirker deres følelser og opplevelser. Terapeuten jobber med å hjelpe pasienten med å identifisere negative tankemønstre og lære dem å erstatte dem med mer positive og realistiske tanker. CBT er en mer praktisk og løsningsfokusert form for terapi, og kan være en effektiv behandling for en rekke psykiske problemer. Begge terapiformene har sine styrker og svakheter, og det er viktig å finne den formen som passer best for den enkelte.

Våre psykologer vil møte deg med en nysgjerrig og varm holdning, og jobbe sammen med deg for å finne ut hvordan du kan få det bedre. Samtaleterapi anbefales som behandling for mange problemstillinger, og vi vil også sørge for et tett samarbeid med foreldre, skole og andre relevante samarbeidspartnere.

I tillegg til samtalene, kan vi tilby ulike aktiviteter og øvelser for å styrke psykisk helse. God psykisk helse er en viktig forutsetning for å kunne trives og mestre livet, og det er viktig å støtte og hjelpe barn og unge i gjennom dette. Vi oppfordrer alle foreldre og omsorgspersoner til å være observante på endringer i atferd og humør hos barn og unge, og til å søke hjelp hvis det er nødvendig. Les mer om vår klinikk og hvordan vi kan hjelpe deg eller dine kjære på: psykolog Oslo.

Våre psykologer

Alle våre psykologer innehar norsk autorisasjon, og er medlemmer av Norsk Psykologforening.

Christina H. Arnesen

Psykolog
Les mer

Kristian A. Fjell.

Psykolog
Les mer

Fredrik Lian

Psykolog & Daglig leder

Fredrik Lian

Psykolog & Daglig leder
Les mer

Marius Jeppesen

Psykolog
Les mer
Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 0800 – 2100

Telefon: 21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo