"Gaslighting" på norsk

Psykolog Oslo

 

Mange av våre klienter har blitt utsatt for gaslighting. Hva er gaslighting – og hva er tegnene på at man blir utsatt for det? Les tips og råd fra psykolog.

 

Hva er gaslighting?

Gaslighting er når en part forsøker å få motparten til å tvile på sine evner til å tenke, føle eller forstå noe. Gaslighting kan forklares ut ifra et spektrum av alvorsgrad; og kan være alt fra kommentarer som “Nå overdriver du”, “Det var ikke så ille”, til mer systematisk benektelse i form av “Det skjedde ikke” og “Alt er din skyld”. Ofte er det mer energikrevende å forklare noe eller bevise at noe har skjedd, enn det er å komme med slike utspill – og over tid vil flere bli selvkritiske og slitne istedenfor å stole på seg selv. Det er også naturlig å bli tvilende på seg selv når motparten er så trygg på hvordan ting faktisk var.

Historisk sett har gaslighting blant psykologer vært sett på som et begrep innenfor manipulasjonsteknikker. Og da særlig innenfor parforhold – hvor en part gjerne har et form for overtak eller høyere makt, og bevisst benytter seg av teknikkene for å opprettholde eller øke overtaket. Vår erfaring derimot er også at mange kan benytte seg av slike teknikker uten å helt være bevisst det, f.eks. med mål om å vinne en diskusjon eller uenighet av noe slag.

Psykolog i Oslo
Kristian Fjellskaalnes er medeier og psykolog i Lian & Fjell Psykologtjenester. Han er psykolog i Oslo og hjelper mennesker på kontoret – og fra hele Norge over video.

 

Hva er tegnene på at man blir eller har blitt gaslightet?

Ofte blir vanskene presentert som symptomer. En klient som kommer inn til oss og som ønsker hjelp med angst eller depresjon, kan etterhvert vise seg å være i en usunn relasjon med f.eks. sin far eller kone, hvor han/henne konstant blir kritisert eller stilt spørsmålstegn ved hvordan de forstår ting.

Det aller viktigste er å prøve å identifisere hva som faktisk foregår. Per definisjon vil en som blir utsatt for gaslighting ofte tvile på seg selv og sitt perspektiv – og utfordringen blir da å øve seg på å stole på seg selv. Av og til kan det hjelpe å snakke om det som skjer med en venn eller person man stoler på – for å få et mer nøytralt perspektiv på det som skjer.

Her er noen mulige tegn på at man blir utsatt for gaslighting:

  • Tanker om at man er gal eller altfor sensitiv
  • Sterk tvil på at man kan få til noe
  • En trang til å unnskylde hele tiden
  • Slite med å ta avgjørelser
  • En opplevelse av at alt er din skyld
  • Veldig påkoblet andres følelser, redd for å gjøre feil

 

Psykologisk behandling av gaslighting

Flere av klientene som vi arbeider med hos Lian & Fjell har opplevd gaslighting – uten at de vet om det på egen hånd. Resultatet er gjerne at de i terapirommet tviler på seg selv og sine tolkninger av relasjoner og hendelser. Ofte har de også vanskeligheter med selvhevdelse og evne til å stå opp for seg selv. Det er helt naturlig å være usikker i blant, og tvile på seg selv. De som har vært utsatt for gaslighting derimot tar dette et skritt videre – og kan ha betydelige symptomer og funksjonsvansker som et resultat av dette.

Anbefalt behandling for de som får problemer med feks angst og depresjon som følge av dette, er gjerne terapimetoder med et følelses-/relasjonelt fokus. Da arbeider man ofte med å identifisere hvilke indre mekanismer som kommer i veien for å stole på seg selv. F.eks. er det mange klienter som er såpass gode på å forstå og koble seg på andre, at de glemmer helt å spørre seg selv. Eller at det å være i kontakt med seg selv er konfliktfylt – siden det vekker angst og motstridende følelser, som gjør at de unngår det. Da kan det være noen viktige og sunne følelser på innsiden de ikke får kontakt med – som gjør at de får symptomer istedenfor sunn og adaptiv atferd.

Psykologene hos Lian & Fjell jobber ofte med et følelses-/relasjonelt fokus i terapirommet, og har bred erfaring med et spekter av vanskeligheter. Det er alltid lav terskel for å kontakte oss med spørsmål om vi kan hjelpe deg, enten via kontaktskjema – eller telefon og email. Scroll helt nederst på siden for kontaktinfo.

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo