Du har et høyt nivå av sosial angst

Svarene dine indikerer at du har potensielt høyt nivå av plager med sosial angst. Dette vil gjerne ha en betydelig innflytelse på ens liv både sosialt, skolemessig og på jobb. Det er normalt å oppleve tilleggsproblematikk som ensomhet og depresjon som følge av egne vanskelige tanker, følelser og påfølgende unngåelse av det sosiale. Det finnes heldigvis en del man kan gjøre selv, særlig om det er kombinert med god profesjonell behandling. Våre psykologer har særlig høy kompetanse på behandling av sosial angst – og det er lav terskel for å kontakte oss om du skulle ha spørsmål om behandlingen.

OBS: Resultatene er basert på et gjennomsnitt. Resultatene gir kun en indikasjon på mulige vansker og kan ikke sidestilles med en klinisk vurdering gjort av profesjonelt helsepersonell.

Kjente du deg ikke igjen i svarene, men opplever allikevel at du har det vanskelig? Våre psykologer har inngående kompetanse innenfor behandling av sosial angst, og tilbyr hjelp online til hele landet, eller i klinikklokalene våre i Karl Johans gate i Oslo
Du trenger ikke å sitte alene med vanskene dine.

Har du det vanskelig?

Psykologene ved Lian & Fjell er utdannet og autorisert som kliniske psykologer i Norge, og har omfattende kompetanse innenfor behandling sosial angst og andre angstlidelser, depresjon, følelsesmessige vansker og relasjonelle utfordringer. Du kan lese mer om oss ved å trykke deg inn på profilene, eller kontakt oss under.

Christina H. Arnesen

Psykolog

Også tilgjengelig online

Christina H. Arnesen

Psykolog
Les mer

Kristian A. Fjellskaalnes

Psykolog

Også tilgjengelig online

Kristian A. Fjellskaalnes

Psykolog
Les mer

Fredrik Lian

Psykolog & Daglig leder

Også tilgjengelig online

Fredrik Lian

Psykolog & Daglig leder
Les mer

Marius Jeppesen

Psykolog

Også tilgjengelig online

Marius Jeppesen

Psykolog
Les mer

Kontakt oss

Velg psykolog og bestill time, eller kontakt oss for andre henvendelser