PTSD: Hjelp til å overvinne traumer

Psykolog Oslo

Har du opplevd en traumatisk hendelse, som for eksempel en bilulykke, en voldshendelse eller en naturkatastrofe? Hvis ja, kan du være en av de mange som sliter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). PTSD kan være en vanskelig lidelse å leve med, men det finnes heldigvis PTSD behandling som hjelper.

 

PTSD-behandling: Hvordan vi kan hjelpe

PTSD er en alvorlig psykisk lidelse som kan forårsake en rekke symptomer, som mareritt, flashbacks, unngåelse og økt våkenhet. Disse symptomene kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen og ha et fullverdig liv. Symptomene kan oppstå hos voksne, så vel som hos barn og unge.

Les mer om symptomer på PTSD

Hvis du sliter med PTSD, er det viktig å oppsøke profesjonell hjelp. Det finnes effektive behandlinger for PTSD som kan hjelpe deg å takle symptomene og leve et normalt liv igjen.

Vår klinikk tilbyr PTSD behandling for voksne. Vi bruker en kombinasjon av ulike former for kognitiv terapi kognitiv atferdsterapi, samt metakognitiv terapi, ISTDP og ACT for å hjelpe våre pasienter å overvinne traumene og leve et fullverdig liv.

Hvordan virker behandlingen?

Kognitiv adferdsterapi (KAT)

KAT er en type terapi som fokuserer på å endre negative tanker og atferdsmønstre. I KAT for PTSD vil terapeuten hjelpe pasienten til å identifisere og utfordre dysfunksjonelle tanker og følelser knyttet til traumet. Terapeuten vil også hjelpe pasienten til å utvikle nye mestringsstrategier for å håndtere traumerelaterte symptomer.

Intensive Short term Dynamic psychotherapy(ISTDP)

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) er en psykoterapeutisk metode som fokuserer på å identifisere og bearbeide undertrykte følelser for å hjelpe pasienten å overvinne ulike psykologiske lidelser. Når det gjelder posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kan ISTDP hjelpe ved å aktivere og konfrontere de undertrykte følelsene som er knyttet til det traumatiske minnet. Terapeuten vil hjelpe pasienten med å få tilgang til disse følelsene og støtte dem i å bearbeide dem. Dette kan føre til intens emosjonell avlastning og muliggjøre integrering av det traumatiske minnet på en måte som reduserer symptomer på PTSD. Målet er å bryte mønsteret av unngåelse og dissosiasjon som ofte er til stede hos personer med PTSD, og istedenfor hjelpe dem med å møte og bearbeide sine traumatiske opplevelser på en terapeutisk måte.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en type terapi som fokuserer på å hjelpe pasienten til å akseptere negative tanker og følelser, og å fokusere på det som er viktig for dem i livet. I ACT for PTSD vil terapeuten hjelpe pasienten til å utvikle et «akseptansrom» hvor de kan akseptere sine traumerelaterte symptomer uten å bli overveldet av dem. Terapeuten vil også hjelpe pasienten til å identifisere og engasjere seg i meningsfulle aktiviteter i livet sitt.

Disse tre terapiformene er alle effektive for behandling av PTSD. KBT er den mest studerte terapiformen for PTSD, og den har vist seg å være effektiv for å redusere symptomer som flashbacks, mareritt, unngåelsesadferd og angst. ISTDP er en mer intensiv terapiform som kan være effektiv for å behandle kompleks PTSD, som ofte er forårsaket av gjentatte traumatiske hendelser. ACT er en relativt ny terapiform for PTSD, men den har vist seg å være effektiv for å redusere symptomer og forbedre livskvaliteten.

Ved å kombinere disse tre terapiformene kan klinikken tilby en holistisk tilnærming til PTSD-behandling. Dette kan hjelpe pasientene til å overvinne traumene sine og leve et fullverdig liv.

Hvilken terapiform som er best for den enkelte pasienten, vil avhenge av individuelle behov og preferanser.

Gjennom terapien jobber vi med å endre disse tankemønstrene og følelsene. Vi hjelper pasientene våre å forstå traumet, bearbeide følelsene rundt det og utvikle nye, mer hensiktsmessige måter å tenke og handle på, samt arbeid med å hindre tilbakefall, slik at symptomene ikke kommer tilbake senere i livet.

Vår behandling er skreddersydd for hver enkelt pasient. Vi tar hensyn til pasientens individuelle behov og erfaringer.

Hva kan du forvente av vår PTSD-behandling?

Behandlingen kan ta tid, men har god effekt. Mange av våre pasienter opplever betydelig bedring i symptomene etter bare noen få måneder.

Her er noen av de resultatene du kan forvente av behandlingen:

  • Redusere og på sikt fjerne symptomer på PTSD, som mareritt, flashbacks, unngåelse av vanskelige situasjoner og økt våkenhet og kroppslige reaksjoner som hjertebank, svimmelhet og andre angstreaksjoner, samt negative tanker.
  • Bedre funksjon i hverdagen, som jobb, skole og sosiale relasjoner.
  • Økt livskvalitet.

Hvorfor velge oss?

Vi er en klinikk med lang erfaring i behandling av PTSD. Våre terapeuter er spesialister på PTSD og har lang erfaring med å hjelpe mennesker med denne lidelsen, med god effekt. Psykologene våre har lang erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsevern, og du kan være trygg på at vi har den kompetansen som trengs for å behandle PTSD, men også evnen til å skape gode relasjoner.

Vi tilbyr en trygg og støttende atmosfære der du kan føle deg trygg på å dele dine erfaringer.

Vi er opptatt av å gi våre pasienter den beste mulige behandlingen. Vi samarbeider tett med våre pasienter for å utvikle en individuell behandlingsplan som er tilpasset deres behov, samt kontinuerlig arbeid med å forhindre tilbakefall.

Hva gjør vi annerledes enn andre klinikker?

Vi søker ikke bare å redusere symptomene, men å kurere. Vi ønsker å virkelig gå inn i materien, helt innerst, for å fjerne kilden til traumet og bearbeide det grundig.

Vi søker ikke å bare gi råd og veiledning, men å virkelig endre når det trengs.

Vi kan ikke garantere resultat, men det er ambisjonen vår.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å overvinne PTSD og leve et fullverdig liv igjen.

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo