PTSD: Typiske symptomer og tegn

Kjenner du deg igjen i symptomene etter en traumatisk opplevelse? Lær mer om PTSD symptomer og finn ut hvordan du kan få hjelp.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som kan utvikles etter traumatiske hendelser som for eksempel naturkatastrofer, krig, alvorlige ulykker, det å være vitne til vold, eller til og med å bli utsatt for alvorlige kriminelle handlinger som tortur eller voldtekt.

Til tross for at visse personlighetstrekk eller tidligere psykiske utfordringer kan gjøre noen mer utsatt, er de imidlertid ikke de eneste årsakene til utvikling av PT.

 

Symptomer på ptsd:

Gjenopplevelse:

 • Påtrengende minner om hendelsen, ofte referert til som «flashbacks».
 • Drømmer eller mareritt knyttet til traumet.

Følelsesmessige reaksjoner:

 • Følelse av «nummenhet» eller emosjonell avflatning.
 • Distanse fra andre og reduserte reaksjoner på omgivelsene.
 • Generell frykt hvor man forsøker å unngå stimuli som minner om traumet.

Fysiske og atferdsmessige reaksjoner

 • Autonom hyperaktivitet.
 • Økt vaktsomhet, lettskremthet, søvnløshet.
 • Mulige episoder av intens frykt, panikk, eller aggresjon utløst av traumatiske minner.

Andre følgereaksjoner

 • Psykiske lidelser som angst og depresjon.
 • Selvmordstanker kan forekomme.
 • Overforbruk av alkohol eller stoffer kan komplisere tilstanden.

Mange opplever bedring over tid, men dessverre for noen kan tilstanden vare lenge over måneder eller år.

Det er viktig å huske at symptomene på PTSD kan variere fra person til person. Mens noen personer kan oppleve få symptomer etter traumatiske opplevelser, kan det derimot være andre som opplever svært alvorlige symptomer.

Hvis du tror at du eller noen du kjenner kan ha PTSD, er det viktig å oppsøke profesjonell hjelp. Det finnes effektive behandlinger for PTSD, som kan hjelpe deg å takle symptomene og leve et fullverdig liv.

 

Behandling av PTSD

Heldigvis finnes det flere gode behandlinger for PTSD, som kan hjelpe deg å takle symptomene og leve et fullverdig liv. De vanligste behandlingsmetodene er:

 • ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi): ISTDP, eller Intensiv dynamisk korttidsterapi, er en terapeutisk tilnærming som fokuserer på dype emosjonelle opplevelser og ubearbeidede følelser knyttet til traumatiske hendelser.
 

Ved å bringe disse følelsene til bevissthet i en støttende terapeutisk setting, kan pasienter begynne å konfrontere og bearbeide smertefulle minner og assosierte følelser knyttet til deres PTSD. Gjennom en rekke intensive sesjoner, hjelper ISTDP individer med å oppdage og løse indre konflikter, noe som resulterer i en reduksjon av symptomer og bedre emosjonell regulering. Denne dyptgående forståelsen og bearbeidingen av traumatiske følelser kan potensielt tilby en mer varig lindring for de som lider av PTSD.

 • Traume fokusert kognitiv atferdsterapi (TKBT): TKBT er en type terapi som hjelper deg å endre negative tankemønstre og atferd.
 • Eksponeringsterapi: Eksponeringsterapi er en type KBT som involverer å gradvis eksponere deg for det som utløser dine symptomer. Dette kan hjelpe deg å overvinne frykten og angsten for det som har skjedd.

Les mer om vår PTSD behandling

 

Forebygging av PTSD

Det er ikke alltid mulig å forhindre PTSD, men det finnes noen ting du kan gjøre for å redusere risikoen for å utvikle lidelsen. Hvis du har opplevd en traumatisk hendelse, kan det være nyttig å snakke med en terapeut eller rådgiver. Terapeuten kan hjelpe deg å takle symptomene og forebygge at de utvikler seg til PTSD.

Her er noen tips for å forebygge PTSD:

 • Snakk med noen du stoler på om det du har opplevd.
 • Få profesjonell hjelp hvis du trenger det.
 • Delta i støttegrupper eller nettverk for mennesker med PTSD.
 • Ta vare på deg selv fysisk og psykisk.

Hvis du eller noen du kjenner sliter med PTSD, er det viktig å huske at du ikke er alene. Det finnes hjelp å få.

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo