Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Konflikter er en naturlig del av livet, men de kan være en stor utfordring for de fleste av oss. Våre psykologer kan hjelpe deg og bedriften din å løse konflikter på en sunn måte, og bedre forstå de vanskelige reaksjonene som kan oppstå.

Hvorfor er konflikter så vanskelige?

Hvis du sliter med å håndtere konflikter på arbeidsplassen, i familien eller med venner, kan det være godt å ha noen utenfor å snakke med. Konflikter kan oppstå av en rekke årsaker, for eksempel uenighet om en sak, ulike verdier eller behov, fordeling av ressurser eller kommunikasjonsvansker.

Når vi opplever konflikter, kan det aktivere vanskelige følelser som sinne, angst, skyld og sorg, som igjen skaper konflikter på innsiden av oss. Disse følelsene kan være vanskelige å håndtere, og gå direkte ut over vår evne til å løse konflikten. Flere av klientene vi møter vet ikke helt hvilke følelser de egentlig kjenner på, og trenger hjelp med å få kontakt med seg selv så de kan forstå.

Når vi har vanskeligheter med å håndtere konflikter på en måte som føles bra ut for oss, kan det føre til en rekke negative konsekvenser, som for eksempel:

  • Stress
  • Angst
  • Depresjon
  • Fysiske plager
  • Relasjonelle problemer

 

Hjelp til konflikthåndtering

Våre psykologer kan gi deg støtte og veiledning når du er i konfliktsituasjoner. Da kan du få hjelp til å se situasjonen fra nye perspektiver, og til å utvikle konstruktive løsninger. Mange av våre klienter har vanskeligheter med grensesetting, og det å tydelig kommunisere hva de føler på en måte som føles bra ut for dem. Av og til kan det være fordi de sliter med konfliktskyhet, og har mye dårlige erfaringer med konflikter fra fortiden sin, andre ganger fordi situasjonen rett og slett er svært kompleks og vanskelig å navigere seg i.

Det er ikke alle som trenger terapi for å bli bedre på konflikthåndtering. Men uansett hva årsakene er, så er det for de fleste tydelig at det ikke hjelper å slite med selvkritikk eller dårlig/lavt selvbilde og angst, når det kommer til å skulle klare å stå opp for seg selv. Mange sier også at det føles bra ut å ha en nøytral og ekstern part å lene seg på, når man står midt i en krevende situasjon. Oppsummert er alt dette temaer våre psykologer arbeider mye med, og kan hjelpe deg med.

Vi har kort ventetid, og mulighet til å treffe deg på kontoret i sentrum av Oslo, eller over video dersom det passer bedre. Klikk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo