Fobi-behandling​

Hva er fobi?

Fobi, eller spesifikk fobi er en angst som oppstår begrenset til et spesifikt objekt eller situasjon, som for eksempel flyskrekk, høydeskrekk, klaustrofobi, blodfobi, agorafobi (frykt for åpne plasser), fobi mot en bestemt type dyr, insekter, enkelte typer mat og lignende.

Finn riktig hjelp mot fobi: Psykolog Oslo

Spesifikk fobi er blant de aller vanligste psykiske helseplagene. I løpet av livet kan så mange som 12.5 % oppleve å ha en eller annen form for fobi.

Å ha en fobi er ikke det samme som å «bare være redd for noe». Mange kan for eksempel være redde for edderkopper, trange steder eller høyder uten at det betyr at man har fobi. Faktisk kan det være smart at man i noen grad er redd for høyder eller trange hulrom slik at man ikke utsetter seg for unødig fare som å falle ned eller å sette seg fast. Om man befinner seg i enkelte deler av Afrika kan det også være smart å ha noe frykt for edderkopper, slik at vi ikke plukker de opp og blir bitt av en giftig en.

Når normal frykt blir til fobi

Samtidig opplever enkelte at den samme frykten oppstår i helt ufarlige situasjoner, som i møte med norske ufarlige edderkopper, ufarlige glassheiser eller tuneller langs veien. Noen ganger kan angsten bli så sterk at det hindrer oss i å gå barbeinte i hagen for å unngå det vi er redde for, noen kommer for sent til møter fordi de må gå 20 etasjer med trapper for å slippe heis og andre dropper turen til vestlandet fordi tunellene blir for skumle. Når angsten bli så sterk at vi må lide oss gjennom eller unngår situasjoner hvor vi kan møte det vi er redde for, kaller vi det en fobi.

Selv om de aller fleste med fobi vet at det de frykter i utgangspunktet er ufarlig, blir angsten allikevel så sterk at det legger vonde hindringer slik at vi ikke får levd det livet vi ønsker. Når vi ikke får gjort noe med det selv er behandling et godt alternativ.

Hvordan oppstår fobi?

Det er flere årsaker til at fobier oppstår, og genetikk synes å forklare en del av det. Samtidig vet vi at erfaringene vi gjør gjennom livet i stor grad kan gi fobier. Ofte kan fobiene oppstå fordi vi på en eller annen måte har lært at det vi frykter er farlig. Enten fordi vi selv har hatt en ubehagelig opplevelse med det vi frykter som smerter eller skade, eller fordi vi har sett at andre har hatt negative erfaringer med det vi frykter. Media spiller ofte en stor rolle her. Vi kan også lære at det ufarlige er farlig av se på andres negative reaksjoner på det vi i utgangspunktet ikke var redd for. For eksempel kan en fobi oppstå når man blir møtt med stive blikk og skrekk hos andre når man forteller at man våknet opp med en edderkopp i ansiktet, på tross av at man selv ikke var engstelig i situasjonen.

Eksponeringsterapi

Eksponeringsterapi er en svært effektiv og godt dokumentert behandling mot spesifikk fobi. Behandlingen innebærer en gradvis og repetert tilnærming til det man har fobi mot, på en systematisert og kontrollert måte, samtidig som vi søker å forhindre alle måtene man unngår det man er redd for, både adferdsmessig og kognitivt. Målet med behandlingen er å være så lenge i den fobiske situasjonen fritt for all unngåelsesadferd, slik at man over tid får en erfaring at det man er redd for enten ikke skjer eller ufarlig og kontrollerbar. Samtidig får man en erfaring med at man også kan håndtere angsten som oppstår i situasjonen, uten at man trenger å unngå det man frykter. Eksponeringen skjer gradvis og i samråd med den som behandles. Det vil si at man selv velger hvor man er komfortabel med å starte. Alle som behandles hos oss skal være 100% trygge på at de vil ha kontroll i hele prosessen.

Før selve behandlingen vil alle gjennomgå en nøye og grundig utredning. Dette innebærer å kartlegge bakenforliggende årsaksforhold, dels for å kunne tilpasse behandlingen, men også for å utelukke eventuelle andre bakenforliggende psykologiske eller medisinske årsaker til angsten. Videre vil det kartlegges alle faktorer som opprettholder fobien som vil legge hovedgrunnlaget for behandlingen.

Liste over vanlige fobier

  • Acrofobi – Høydeskrekk

  • Aerofobi – Flyskrekk

  • Arachnofobi – Edderkoppfobi

  • Klaustrofobi – Frykt for innestengte eller trange rom

  • Zoofobi – frykt for dyr

  • Hemofobi – frykt for blod/blodfobi

  • Hydrofobi – Frykt for vann

  • Astrafobi – Frykt for lyn og torden

  • Agorafobi – Frykt for åpne plasser eller steder med mange mennesker til stede

  • Belonefobi/trypanofobi -Sprøyteskrekk / sprøytefobi

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo