Agorafobi

Agorafobi

Har du agorafobi? Føler du deg fanget av angsten din, redd for å gå ut i verden? Du er ikke alene.

Angst for å forlate hjemmet

Agorafobi er en vanlig angstlidelse som rammer millioner av mennesker over hele verden. Den kjennetegnes av en intens frykt for å bli fanget i en situasjon der man ikke kan rømme eller få hjelp hvis man får et panikkanfall. Dette kan føre til at man unngår steder eller situasjoner som man oppfatter som farlige, for eksempel store åpne plasser, offentlige transportmidler, eller å være alene.

Agorafobi kan være en svært invalidiserende lidelse. Den kan gjøre det vanskelig å delta i hverdagslivet, og kan føre til sosial isolasjon.

Symptomer på agorafobi

Symptomene på agorafobi kan være:

  • Angst
  • Hjertebank
  • Svimmelhet
  • Hyperventilering
  • Kvalme
  • Svetting
  • Følelse av nummenhet eller prikking
  • Frykt for å miste kontrollen

Angst for angsten

En av de største utfordringene med agorafobi er at den kan føre til en angst for angsten selv. Når du begynner å bekymre deg for når og hvor det neste panikkanfallet vil komme, kan det føre til at du unngår enda flere steder og situasjoner. Dette kan igjen forverre angsten din, og skape en ond sirkel.

Selv om angst ikke er farlig, så oppleves den svært truende og skremmende for de fleste, og den kan redusere ens livskvalitet betydelig. Flere går på beroligende medikamenter for å dempe angsten, som igjen kan gjøre det vanskelig å komme i bunns i årsakene til angsten.

Agorafobi kan ofte forveksles med sosial fobi, men de har forskjellige symptomer og årsaker.

  • Sosial fobi er en frykt for å bli evaluert negativt av andre. Det kan føre til at man unngår sosiale situasjoner, for eksempel å snakke foran en forsamling, spise sammen med andre, eller introdusere seg for nye mennesker.
  • Agorafobi er en frykt for å være i situasjoner der det kan være vanskelig å komme seg unna eller få hjelp hvis man får et panikkanfall. Det kan føre til at man må unngå steder eller en bestemt situasjon som man oppfatter som farlige, for eksempel store åpne plasser, offentlige transportmidler, eller å være alene.

Begge lidelsene kan være svært invalidiserende og påvirke livskvaliteten negativt. 

Behandling av agorafobi

Psykologene ved Lian & Fjell tilbyr en evidensbasert tilnærming i behandlingen av agorafobi, med mål om å bli kvitt symptomene totalt. Vår tilnærming til behandling av agorafobi er basert på metodene våre psykologer arbeider etter; kognitiv atferdsterapi (KBT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

KBT

KBT er en type terapi som fokuserer på å endre negative tanker og atferdsmønstre. I KBT for agorafobi vil terapeuten hjelpe pasienten til å identifisere og utfordre dysfunksjonelle tanker og følelser knyttet til angst. Terapeuten vil også hjelpe pasienten til å utvikle nye mestringsstrategier for å håndtere angst og unngåelsesadferd.

ISTDP

ISTDP er en mer intensiv terapiform som fokuserer på å forstå og endre de underliggende relasjonelle mønstrene som kan ha bidratt til agorafobien. I ISTDP for agorafobi vil terapeuten hjelpe pasienten til å identifisere og forstå traumatiske relasjoner fra fortiden. Terapeuten vil også hjelpe pasienten til å utvikle nye relasjonelle ferdigheter for å forbedre sine nåværende relasjoner.

En trygg relasjon

Våre erfarne psykologer tilpasser behandlingen individuelt, med fokus på dine unike utfordringer, mål og ressurser. Vi tror på å skape en støttende og empatisk terapeutisk relasjon, hvor du føler deg trygg nok til å utforske frykten din og gradvis ta skritt mot frihet. Ved å arbeide sammen kan vi hjelpe deg med å bygge et solid fundament for å håndtere agorafobi og forandre ditt forhold til angst.

 

Kontakt oss

Hvis du sliter med agorafobi, er du velkommen til å kontakte oss for en konsultasjon. Vi kan hjelpe deg med å ta tilbake livet ditt.

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo