Privat ADHD-utredning​

ADHD utredning

Har du problemer med oppmerksomhet, konsentrasjon, impulsivitet eller hyperaktivitet? En privat ADHD utredning hos våre psykologer kan gi deg svar på om du har diagnosen, og hjelpe deg å få den behandlingen du trenger.

 

ADHD utredning voksne

Hos Lian & Fjell Psykologtjenester møter vi på mange voksne med adhd som beskriver at de sliter med oppmerksomheten, aktivitetsnivået, motivasjonen, osv. Slike symptomer kan ha mange årsaker, men av og til er det en såkalt «hyperkinetisk lidelse» som ligger bak.

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse som rammer oppmerksomhet, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktivitet. ADHD er en vanlig lidelse som rammer 5-7 % av barn og unge, og 2-3 % av voksne. Heldigvis finnes det behandling som kan hjelpe.

 

Symptomer på ADHD:

  • Vansker med å opprettholde oppmerksomheten
  • Vansker med å konsentrere seg
  • Impulsivitet
  • Hyperaktivitet

 

ADHD kan føre til problemer i skole, jobb og sosiale relasjoner. Det kan også føre til og opprettholde psykiske lidelser som angst og depresjon. En ADHD utredning er viktig for å få riktig diagnose og behandling.

Flere av våre klienter kan tro at de har ADHD, men sliter egentlig med f.eks. angst og depressive symptomer, som understreker viktigheten av en god utredning slik at man kan få riktig behandling. Utredningen gjøres av en erfaren psykolog, og omfatter vanligvis en samtale med pasienten, foreldre eller andre pårørende, og testing.

 

Behandling av ADHD:

Det finnes flere behandlingsformer for ADHD. De vanligste behandlingsformene er:

  • Medikamentell behandling
  • Psykologisk behandling

 

Medikamentell behandling kan hjelpe til med å redusere symptomene på ADHD, hvilket man ofte kan få rådført seg med hos fastlegen. Psykologisk behandling kan hjelpe pasienten å lære strategier for å håndtere symptomene, samt se på eventuelle underliggende årsaker til symptomene. 

 

Utredning av ADHD for ungdom og voksne:

Psykologene hos Lian & Fjell har lang erfaring med ADHD utredning og behandling. Vi tilbyr en rekke ulike behandlingsformer, slik at vi kan finne den beste behandlingen for deg. Du trenger ikke henvisning fra fastlege.

Vi utfører som regel våre utredninger på vår klinikk i Oslo sentrum, men kan også tilby samtaler over video. Vi har et tett samarbeid med andre faggrupper, som fastleger, nevropsykologer og psykiatere, og bruker dem som en del av opplegget vårt. Vi innhenter også informasjon fra familie og venner for å få et mer fullstendig bilde av pasientens situasjon.

 

Utredningsprosessen:

Utredningsprosessen hos oss tar vanligvis tre til fire uker – gitt ukentlige samtaler. Den består av følgende trinn, i henhold til nasjonal faglig retningslinje for utredning av adhd hos voksne:

  • Innledende samtale: Vi møter pasienten for en innledende samtale der vi diskuterer pasientens symptomer og historie. Målet er å kartlegge om det faktisk er indikasjon for ADHD, eller om det er noen andre tilstander som skaper vansker for pasienten.
  • Om det er tegn på ADHD/ADHD symptomer: Testing med diverse spørreskjemaer, innhenting av spesifikk informasjon fra oppvekst og voksen alder.
  • Samtale med foreldre eller andre pårørende: Vi innhenter informasjon hos foreldre eller andre pårørende for å få deres perspektiv på pasientens situasjon. Det vanligste er å høre med mor eller far om symptomer på ADHD som barn.
  • Videre oppfølging: Vi gir pasienten en konklusjon på utredningen, som kan bety en anbefaling om videre henvisning til nevropsykolog og psykiater, en avkreftelse på diagnose, eller anbefaling om videre psykologisk behandling.

 

Til slutt:

Å leve med ADHD kan være utfordrende, men det er viktig å huske at det er hjelp å få. Ved å få en diagnose og riktig behandling kan du leve et fullt og meningsfylt liv.

Våre psykologer er her for å hjelpe deg med å finne den rette behandlingen for deg. Kontakt oss i dag for en samtale, så kan vi sammen finne ut av hva som er best for deg. Vi har kort ventetid, og det er enkelt å få time hos oss.

Psykolog Oslo

Om Lian & Fjell

Lian & Fjell er en privat klinikk i Oslo sentrum, som spesialiserer seg på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker, og annen vanlig problematikk. Våre psykologer er genuint interessert i å hjelpe deg, og arbeider aktivt med å komme i bunns i årsakene til dine vansker.

Hils på våre psykologer i Oslo:

«Jeg har gått hos Kristian i litt mer enn et halvt år, og det har hjulpet utrolig mye. Han er veldig god på å sette ting i perspektiv, forklare på en menneskelig og samtidig teknisk måte, han fremstår som veldig troverdig og ekte. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Christina har en god kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk.

 

Gaute Lier Guldahl

Gaute er en erfaren psykolog med kompetanse innenfor behandling av  angstlidelser, depressive lidelser, komplekse og fastlåste følelser og selvfølelsesproblematikk.

 

«Fredrik er varm og empatisk og en veldig dyktig terapeut. Han gir behandling med overraskende god effekt på kort tid. Jeg opplevde stor bedring og mestret ting jeg ikke trodde skulle være mulig i løpet av få timer. (…)»

-Tidligere klient (klikk her)

Marius har god erfaring innen behandling av angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, lav selvfølelse, somatisering, samt isolering hos unge og relasjonsvansker.

Lurer du på om du trenger hjelp?
Du trenger ikke å gå alene med vanskene dine

Copyright © 2023 Lian & Fjell AS

Åpningstider:
Man – Fre 08.00 – 21.00

Telefon:  21456030
E-post: post@lianfjell.no

Adresse: Møllergata 5, 0179 Oslo