• Personlighet (NEO-PI-3)
 • Diagnostikk
 • Nevropsykologisk utredning
 • Adopsjonsutredning
 •  
 • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
 • Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • Selvutvikling
 • Helsepersonell
  • Psykologer
  • Leger
  • Sykepleier

Fredrik lian

Klinisk psykolog

Det er vanskelig å be om hjelp. Kanskje er du redd for at den som hjelper deg ikke vil forstå deg, at akkurat dine problemer ikke kan fikses og at terapi ikke vil fungere for deg. Eller kanskje tenker du at problemene dine ikke er store nok for å be om hjelp. Kanskje har du også vært i terapi tidligere uten at det har hjulpet deg.

Vi har alle våre grunner til at det er vanskelig å be om hjelp, og det kan være skremmende å bryte disse barrierene for seg selv. Det er helt i orden. Samtidig kan akkurat disse barrierene bidra til at problemene får lov til å vokse i oss. Dette kan og vil jeg hjelpe deg med.

Jeg har særlig kompetanse innenfor angst, depresjon, selvfølelsesproblematikk og relasjonelle vansker hos både voksne og ungdom. Jeg tilbyr individual og par-terapi, med forankring i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og kognitiv adferdsterapi. Jeg gir også familieveiledning, samt oppdrag som sakkyndig for barnevern og retten.

Om fredrik

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og har bred erfaring fra privat klinikk og i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Jeg har kompetanse med behandling av angst, depresjon, traumerelaterte vansker, fobier, selvfølelseproblematikk og relasjonelle vansker. Jeg tilbyr individualterapi til voksne og ungdom, med forankring i kognitiv adferdsterapi og intensiv kortidsdynamisk terapi (ISTDP) avhengig av problemstilling.

Å gå i terapi er en god anledning for å få det bedre med oss selv og i relasjon til andre. Men det å åpne oss opp om våre problemer kan også være sårbart og skummelt.

Det er derfor viktig for meg at du blir møtt på en måte som viser forståelse og respekt. Det at vi blir ivaretatt, møtt med romslighet og varme, og har en trygg relasjon med psykologen er også helt avgjørende for at vi skal kunne nyttiggjøre oss av terapi. Innledningsvis tilbyr jeg derfor en prøvetime, slik at du kan få en erfaring med hva det innebærer å gå i terapi hos meg, og om dette er noe for deg.

Om behandlingen

I løpet av de første timene jobber vi strukturert med å fastsette en målsetting med terapien, og tilpasser forløpet til deg og dine vansker. Jeg er også opptatt av å følge progresjonen nøye gjennom hele forløpet, for å være trygge på at vi er på riktig vei, og at du opplever fremgang i behandlingen.

Jeg ser frem til å møte deg, og ta gjerne kontakt med meg dersom du har flere spørsmål.

Velkommen!