Psykolog Oslo

Marius sine tjenester:

 • Diagnostikk
 • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
 • Mindfullness-basert terapi
 • Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • Selvutvikling
 • Personalisert behandling
 • Helsepersonell
  • Psykologer
  • Leger
  • Sykepleier

Marius Jeppesen

Klinisk psykolog

Som psykolog er jeg opptatt av at du føler deg ivaretatt og respektert i våre timer, og at vi sammen utforsker hvordan vi kan jobbe med dine indre vansker. Jeg ønsker å etablere et målrettet fokus og er opptatt av dine tilbakemeldinger i timene.

Om Marius

Terapi kan være svært meningsfylt og lede til varige endringer. Samtidig er det viktig å anerkjenne at endringsprosesser kan være utfordrende å stå i, men at gevinsten kan være nye måter å forholde seg til seg selv og andre på.

Jeg har erfaring fra en klinikk på UC Berkley, i tillegg til at jeg til daglig jobber med mennesker med sammensatte psykiske utfordringer i spesialisthelsetjenesten ved Bærum DPS.

Kompetanse

Jeg har et bredt faglig interessefelt som spenner seg fra psykodynamisk terapi som ISTDP,  personalisert behandling, kognitiv atferdsterapi og mindfullness-basert terapi. Jeg er også opptatt av recovery-perspektivet på psykiske vansker som fremhever personlige mål og utvikling.

Jeg tar i mot unge vokse og voksne pasienter med de aller fleste problemstillinger. Jeg har særlig mye erfaring innen angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, isolering hos unge, somatisering, relasjonsvansker og selvfølelseproblematikk.