• Angst
 • Depresjon
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Avhengighet
 • Traumelisdelser/PTSD
 • Utredning
 • Rådgivning
 • Kurs
 •  
 • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
 • Eksponeringsterapi
 • Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • ACT
 • Helsepersonell
  • Psykologer
  • Leger
  • Sykepleier

Gaute Lier Guldahl

Klinisk psykolog

Å konfrontere vanskelige følelser og livsproblemer krever initiativ, innsats og en dose mot. Med litt hjelp er det likevel langt mindre komplisert og vanskelig enn mange frykter. God terapi for meg handler ikke om å banke ut sine feil. Det handler snarere om å vende et ærlig og vennlig blikk innover, rydde i tanker og følelser, og finne sin naturlige styrke, gnist og ro.

Om Gaute

Endringsprosesser er givende å jobbe med, for både hjelper og hjelpesøker. Samtidig er endring noe av det aller mest frustrerende vi mennesker gjør! Derfor er min grunntanke at samarbeidet vårt skal oppleves trygt og godt på samme tid. Dine tilbakemeldinger om din opplevelse er uvurderlige for meg, og noe jeg systematisk innhenter i mitt arbeid. Slik skreddersyr vi hjelpen etter ditt behov.

Jeg er opptatt av at du går fra timene med ny forståelse, håp, økt frihet og en opplevelse av å ha gjort noe viktig sammen med meg. At du opplever tillit til meg og til at vi kan få til noe bra sammen, står helt sentralt. Målet med de første møtene er derfor å finne ut om det jeg tilbyr passer for deg, og om vi kan jobbe virksomt sammen med dine mål og utfordringer.

Om behandlingen

En viktig del av terapi-arbeid er å bevisstgjøre strategier og antagelser vi bruker uten å tenke over dem. Det kan være atferd som ga mening og beskyttet oss en gang i tiden, men som er livsbegrensende og fører til lidelse i dag. Kanskje unngår vi følelser eller ting som egentlig ikke er farlig? Samtidig kan det vekke ubehag, skam og selvbebreidelse å møte seg selv og egne følelser i døra. Alt dette er helt vanlige fenomener for oss mennesker, og noe behandlingen sikter på å hjelpe deg gjennom.

Jeg har spesialisert meg innenfor intensiv korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). I ISTDP søker vi å forstå hele mennesket, med sine bevisste og mer eller mindre ubevisste sider. Vanlige fokus er problematisk unnvikelse av ulike slag, og konfliktfylte følelser som gjerne oppstår i relasjoner til andre mennesker. Vi arbeider sammen med å tilnærme oss angstvekkende følelser og andre unngåtte aspekter i en trygg ramme. Over tid bygger vi opp evnen til å tåle og forstå følelsesaktivering bedre, slik at den ikke lenger er truende eller driver sterke symptomer.

Erfaring og kompetanse

Jeg har jobbet innen voksenpsykiatrien, med ungdom og unge voksne i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt i privatpraksis. I løpet av karrieren har jeg behandlet et bredt spekter av psykisk lidelse, fra svært alvorlig og sammensatt problematikk hvor langvarig hjelp i døgnpost er nødvendig, til milde og forbigående tilstander med avgrenset hjelpebehov.

 

Særlig kompetanse og erfaring har jeg innen behandling av angst, depresjon, relasjonelle og emosjonelle problemer, personlighetsforstyrrelser, avhengighetstilstander og traumelidelser/PTSD. Jeg tilbyr også utredning, rådgivning, veiledning og kurs.

 

Etter min mening er man alltid «i lære», og jeg jobber stadig med å utvikle meg videre og kvalitetssikre min praksis gjennom videoveiledning. Jeg benytter også kognitiv atferdsterapi (CBT), eksponeringsterapi og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Tilnærming velges ut ifra ønske og problemstilling