Christina sine tjenester:

  • Personlighetsutredning
  • Diagnostikk (Milde til alvorlige psykiske lidelser)
  • Nevropsykologisk utredning (ADHD)
  •  
  • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
  • Aksept og forpliktelsesterapi (ACT)
  • Compassion-focused terapi

Christina H. Arnesen

Klinisk psykolog

Christina har kompetanse på behandling av traumer, angstlidelser (panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), depressive lidelser, kompliserte sorgreaksjoner, relasjonelle vansker, tilknytning, utbrenthet og selvfølelsesproblematikk. Hun tilbyr behandling med bakgrunn i metoder hovedsakelig innenfor kognitiv terapi.

Om Christina

Jeg er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har siden jobbet fulltid i spesialisthelsetjenesten, samt privat  helsetjeneste. Derfra har jeg god erfaring med å utrede og behandle mennesker med milde til alvorlige psykiske lidelser både gjennom korttidsterapi og i lengre forløp. Jeg er i gang med spesialistforløp innenfor klinisk voksenpsykologi i regi av Norsk Psykologforening.

Jeg høy faglig interesse og kompetanse innenfor behandling av angst, depresjon, traumer, relasjonsproblematikk og personlighet, selvfølelsesvansker, samt stress og utbrenthet. Jeg tilbyr individualterapi basert på kognitiv atferdsterapi, aksept og forpliktelsesterapi og compassion-focused terapi.

Jeg fokuserer på å være variert som behandler, og er opptatt av å tilby flere behandlingsformer da enhver klient har sin egen unike historie og derfra et unikt behov for å bli møtt på en helt egen og tilpasset måte, uavhengig av terapitretning.

Om behandlingen

Jeg har stor tro på at det å snakke med noen når man har det vanskelig er til god hjelp. Som din psykolog er det viktig for meg at du føler deg trygg i samtalen, og at du opplever at jeg ser deg og forstår deg, slik at vi kan jobbe sammen mot målet ditt. Jeg vil forsøke å utfordre deg på det som er vanskelig, samtidig som jeg ønsker at vi skal samarbeide for at du skal få det bedre. Det vil da være avgjørende med gjensidig respekt, tillit og innsats, samt fleksibilitet for endringer underveis i forløpet.

For å sikre oss at vi er på riktig vei, bruker vi tid på å finne ditt mål for å få det bedre, og sjekker regelmessig at vi beveger oss i retning i løpet av terapiforløpet. Det er viktig for meg at du opplever fremgang og at tiden du bruker med meg er nyttig for deg også utenfor terapirommet.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og følger deres etiske og juridiske rammeverk. Jeg gleder meg til å bli kjent med deg og håper du tar kontakt dersom du har noen spørsmål!

Jeg tar i mot unge vokse og voksne pasienter med de aller fleste problemstillinger. Jeg har særlig mye erfaring innen angst- og depresjonsproblematikk, utbrenthet, isolering hos unge, somatisering, relasjonsvansker og selvfølelseproblematikk.