Psykolog Oslo - Din ultimate guide til å finne riktig hjelp

Usikker på hvilken psykolog du skal velge i Oslo? Les vår guide under

Lurer du på om du trenger hjelp av en psykolog, men er usikker på hvilken psykolog som kan passe for deg i Oslo? Du er ikke alene. Den jobben kan være vanskelig, men ved hjelp av denne guiden vil du være et langt steg nærmere å få den hjelpen du trenger. 

Privat psykolog i Oslo eller offentlig hjelp?

En privatpraktiserende psykolog i Oslo er ikke underlagt det offentlige helsesystemet, og kan tilby tjenester på egne vilkår, som bl.a  egne utvidede åpningstider, spesialisering og kompetanse.

I motsetning til spesilisthelsetjenesten, kan hvem som helst, når som helst bestille time til en privatpraktisernde psykolog uten noen form for køsystem eller krav til henvisning

Privat psykolog i oslo
 • Krever ikke henvisning
 • Kan velge behandler selv
 • Valgfrihet av behandlingsform
 • Ingen tidsbegrensning
 • Kort ventetid
 • Koster mer enn i det offentlige

Hvordan finne riktig privat psykolog i Oslo?

Med et raskt google-søk, vil du se en rekke psykologer som tilbyr hjelp i Oslo. Der blir du gjerne møtt av et bilde av en psykolog, med en informasjonstekst om hvilke(n) metode psykologen benytter og ofte litt om personlighet og terapeutisk stil. Hvordan skal du velge ut ifra dette?

Psykologiske metoder finnes det svært mange av, og det kan være vanskelig å selv vite hvilken metode som vil passe deg. De fleste psykologer i Oslo behersker flere metoder, og kan tilpasse metodikk opp mot hva som egner seg best for hver enkelt pasient.

Ettersom metodene psykologer bruker er godt anvendte og basert på forskning, er det viktig å understreke at metoden i seg selv sjeldent er like avgjørende for utfallet av behandling.

Vi vil derfor ikke anbefale at du legger hovedvekt på metodikk når du velger psykolog i Oslo, med mindre du av ulike årsaker har klare preferanser. 

Personlighet og terapeutisk stil er noe psykologer ofte varierer på. Om psykologen er mer aktiv, tar kontroll eller om hen er mer avventende og lyttende kan være avgjørende for om psykologen og du vil være en god match og vil få en god relasjon.

 
Så hvordan kan du velge ut i fra denne informasjonen? Har du egentlig fått svar på om psykologen vil kunne hjelpe akkurat deg, om du vil bli forstått, om psykologen er erfaren eller kompetent nok ut fra teksten psykologen har skrevet om seg selv? Egentlig ikke. 

Den eneste måten man kan få vite dette er å faktisk møte psykologen. Vi anbefaler derfor at du anser første time som en «prøvetime», hvor du selv vurderer hvorvidt du får tillit nok og opplever trygghet med behandleren. Dersom du ikke opplever at det er en god «match», er det viktig at du prøver en annen.
 
 
 

Offentlig psykolog i Oslo

Et annet alternativ til privat psykolog i Oslo er offentlig helsehjelp. Offentlig helsehjelp kan vi dele inn i 3 deler: Distriktpsykiatriske sentre (DPS), avtalespesialister og kommunale helsetjenester.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Et DPS er et lokalt sykehus med spesialisering innenfor psykiske vansker. Her betaler man kun en egenandel, men ventetiden kan være lang for mindre akutte plager. 

Offentlig hjelp

 • Koster lite eller ingenting
 • Tverrfaglig behandling
 • Bredt behandlingstilbud
 • Ventetid må påregnes
 • Henvisning kan kreves
 • Ikke garantert plass

Har du rett på helsehjelp ved DPS?

Hvorvidt psykolog, fastlegen (eller annet helsepersonell) kan henvise deg til en DPS avhenger av tilstandens alvorlighetsgrad. Moderate og alvorlige psykiske plager, som medfører tap av funksjon og gir høyt lidelsestrykk gir rett på helsehjelp på en DPS. Mildere former for psykiske plager gir ikke slik rett. Det er henviser og DPSen som har ansvar for å vurdere dette.  

Slik får du behandling ved DPS i Oslo

For å komme i kontakt med en DPS trenger du henvisning. Dette kan du få hos fastlegen. I Norge har vi fritt sykehusvalg – noe som innebærer at du selv kan velge fritt hvilket sykehus du ønsker behandling fra. Selv om du kan velge hvilken DPS i Olso du vil hos, kan du sjeldent selv velge den psykologen du ønsker.

 Klikk på linken under for å se hvilke DPS i Oslo som tilbyr behandling for de vanskene du sliter med. 

Stegene i prosessen: 

1. Kontakt fastlege

2. Fastlege sender henvisning til aktuell DPS (Normalt sett den du sogner til, men på grunn av fritt sykehusvalg kan du selv velge hvor)

3. DPS vurderer henvisning og om du har behov og rett på helsehjelp på DPS

4. DPS kontakter deg for avtale

Har du fått avslag? Du kan kontakte våre psykologer for en time her, eller bla videre for å se hvilke kommale tilbud som finnes.

Avtalespesialister i Oslo

En avtalespesialist, er privatpraktiserende psykolog i Oslo med refusjonsordning med staten. I praksis er dette en forlengelse av en DPS. Du betaler samme egenandel hos en avtalespesialist som på DPS.

På samme måte som ved DPS er ventetiden normalt sett veldig lang, samt at det kreves henvisning for å få refusjon for behandlingen man mottar. En avtalespesialist må også rettighetsvurdere alle henvises, noe som betyr at det er høyere krav til funksjonsfall og alvorlighetsgrad ved plagene dine, enn hos for eksempel en privatpraktiserende psykolog i Oslo.

En oversikt over avtalespesialister i Oslo kan du finne her.

Kommunale tilbud i Oslo

Oslo kommune har en rekke psykiske helsetilbud, som både er gratis og har kort ventetid.

Kommunal helsehjelp innebærer alle psykiske helsetilbud som holdes i regi av kommunnen. Kommunen en rekke tilbu som strekker seg fra individualrettede behandligstilbud, gruppebehandling og aktivitetstilbud.

I Oslo er det i hovedsak tilbudet Rask Psykisk helsehjelp som tilbys. Dette programmet er en trappetrinnsmodell, som innebærer veiledet selvhjelp av et tverrfaglig team, med tilbud om oppføliging på telefon, mestringskurs og ordinær samtaleterapi av kortere varighet. 

Dersom du ønsker ordinære samtaler med psykolog uten tidsbegrensning, tilbys dette hos privatpraktisende psykologer i Oslo. 

Akutt behov for hjelp av psykolog i Oslo?

For enkelte kan vanskene være så påtrengende at det er behov for øyeblikkelig hjelp. 

Ved behov for akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker – ring nødtelefon 113. 

 Dersom problemet ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, kontakt legevakten. Du kan også kontakte sosial og ambulant akuttjeneste ved legevakten direkte.