Hvorfor er aksept viktig?

Psykolog aksept

Hvorfor er aksept viktig? De fleste mennesker vil før eller siden oppleve vanskeligheter tilknyttet aksept i eget liv. Samtidig er det så nært tilknyttet en god psykisk helse – hva kan det komme av? “(…) the curious paradox is that when I accept myself as I am, then I change” – Carl Rogers   Hva […]